Simon Zachariah

Short Name: Simon Zachariah
Full Name: Zachariah, Simon
Birth Year: 1951
Hymnary.org does not have biographical information about this person.

Texts by Simon Zachariah (231)sort descendingAsAuthority LanguagesInstances
ആ ഘോര ശീതകാലെ മഞ്ഞിൻ കാറ്റൂതി (Ā ghēāra śītakāle maññin kāṟṟūti)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആ രാവില്‍ ആ-ട്ടിന്‍ കൂട്ടം (Ā rāvil ā-ṭṭin kūṭṭaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആദിത്യൻ ഉദിച്ചീടുന്ന ദേശങ്ങളിലെല്ലാമേശു (Ādityan udiccīṭunna dēśaṅṅaḷilellāmēśu)Simon Zachariah (Translator (sts. 2, 3))Malayalam2
ആർദ്രതയേറുന്ന നല്ലിടയാ (Ārdratayēṟunna nalliṭayā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
അജ്ഞാതമേ തൻ ചെയ്തികൾ (Ajñātaṁ tan ceytikaḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
അർക്കനോടൊപ്പം നീ ഉണരൂ [Arkkanēāṭeāppaṁ nī uṇarū]Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആഴി മീതെ മാറ്റൊലിയായ് കേൾപ്പൂ നാം (Āḻi mīte māṟṟeāliyāy kēḷppū nāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആഴി പോൽ വൻ സ്നേഹം ഇതാ (Āḻi pēāl van snēhaṁ itā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
അമ്മ ഓതി മോദമായ് (Am'ma ōti mēādamāy)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
അനുഗ്രഹ ഉറവേ വാ, നിറക്കെന്നിൽ കൃപയെSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആരാധിക്ക നാം, രാജാവായോനെ (Ārādhikka nāṁ, rājāvāyēāne)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആരാണീ പൈതലീ നിദ്രയില്‍Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആരാണിവര്‍ ശൈത്യ തിരയിന്മേല്‍ [Ārāṇivar śaitya tirayinmēl]Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആശ്ചര്യ കൃപ ഇമ്പമേ എന്നെയും രക്ഷിച്ചു (Āścarya kr̥pa impamē enneyuṁ rakṣiccu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു നിൽ-ക്കും (Āścya-ryaṁ ñān pūṇṭu nil-kkuṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആ-ശ്വ-സിക്ക നിൻ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്തൻ (Ā-śva-sikka nin kūṭe uṇṭ karttan)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
അടി-മയതാക്കെന്നെ, സ്വതന്ത്രനാകുവാന്‍ (Aṭi-mayatākkenne, svatantranākuvān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആത്മദാതാവാം സ്വർഗ്ഗീയ താതാ (Ātmadātāvāṁ svarggīya tātā)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
ആത്മാവേ ഊതുകSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
അത്യത്ഭുതം! എൻ രക്ഷകൻ (Atyatbhutaṁ! en rakṣakan)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ആ-യിരം നാവാൽ പാടിടും (Ā-yiraṁ nāvāl pāṭiṭuṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
അയ്യോ! ഇതാ എൻ ര-ക്ഷകൻ [Ayyēā! itā en ra-kṣakan}Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഭംഗിയേറും സൃഷ്ടികൾ (Bhaṅgiyēṟuṁ sr̥ṣṭikaḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഭോഷവഴി-യെ വിട്ടോടിടുക (Bhēāṣavaḻi-ye viṭṭēāṭiṭuka)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഭൂമിയിൻ ഭം-ഗിക്കായും (Bhūmiyin bhaṁ-gikkāyuṁ)Simon Zachariah (Translator)English2
ഭൂ-വാസികൾ സർ-വ്വ-രുമേ (Bhū-vāsikaḷ sar-vva-rumē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം, ഇ-മ്പമതു (Ceāllennēāṭēśuvin kā-ryaṁ, i-mpamatu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ചേര്‍ന്നീടാം നദിക്കരെ നാം (Cērnnīṭāṁ nadikkare nāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
Come to the Lord now, in the early morn!Simon Zachariah (Author)2
ദൈവ വാക്ക് കേട്ടിട്ടു (Daiva vākk kēṭṭiṭṭu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദൈവം കാത്തീടുമേ നിങ്ങളെ (Daivaṁ kāttīṭumē niṅṅaḷe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദൈ-വം നയിച്ചിസ്രായേൽ മുന്നോട്ടു! (Dai-vaṁ nayiccisrāyēl munnēāṭṭu!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദൈവമേ നിൻ സ്നേഹത്തോടെ (Daivamē nin snēhattēāṭe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ (Daivas‌tutikku neñcaṁ tā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികളെല്ലാം (Daivattin sr̥ṣṭikaḷellāṁ)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
ദൈവവാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചു നില്കുന്നു (Daivavākkil viśvasiccu nilkunnu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദാന ദാധാവെ സ്തു-തി-ക്കാം (Dāna dādhāve stu-ti-kkāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദര്‍ശനം ഏകുക യേശു നാഥാ! (Darśanaṁ ēkuka yēśu nāthā!)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam1
ദാവീദിലും വൻ പു-ത്രൻ ദൈവാഭിഷിക്തനെ (Dāvīdiluṁ van pu-tran daivābhiṣiktane)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ധീ-രരാ-യ് മു-ന്നേ-റി പോകാം (Dhī-rarā-y mu-nnē-ṟi pēākāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദീ-പം എന്തുവിൻ ബാലികമാ-രെ (Dī-paṁ entuvin bālikamā-re)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
ദിവ്യ വിളി കേട്ടു തൻ വിശുദ്ധന്മാർ (Divya viḷi kēṭṭu tan viśud'dhanmār)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദിവ്യമാം അതുല്ല്യ സ്നേഹം (Divyamāṁ atullya snēhaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദുഃഖിതർ നാം മന്നിതിൽ (Duḥkhitar nāṁ mannitil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദുഖിപ്പോരെ മുറിവേറ്റവരെ (Dukhippēāre muṟivēṟṟavare)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ദൂതര്‍ പാടി ഉന്നതേ (Dūtar pāṭi unnatē)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
ദൂതരിൻ മന്ത്രിക്കും വാക്കാൽ ഊതും രഹസ്യ മർമ്മം (Dūtarin mantrikkuṁ vākkāl ūtuṁ rahasya marm'maṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ ആത്മാവേ ഖേദിക്കുന്നോ നീ? (En ātmāvē khēdikkunnēā nī?)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ ദൈവമേ, നിൻ മേശമേൽSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ ദൈവമേ നീ ഉന്നതൻ (En daivamē nī unnatan)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ ദൈവമേ ഓർത്തീടേണേ എന്നേയും നീ (En daivamē ōrttīṭēṇē ennēyuṁ nī)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ ദൈവമെത്ര ഗുണവാൻ (En daivametra guṇavān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ കാ-തി നി-മ്പമാം പേ-രുണ്ട് (En kā-ti ni-mpamāṁ pē-ruṇṭ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ നാഥനെ ദുഖിപ്പിച്ചേൻ (En nāthane dukhippiccēn)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എൻ പാപത്തെ കഴുകാൻ (En pāpatte kaḻukān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എല്ലാരും യേശു നാമത്തെ (Ellāruṁ yēśu nāmatte)Simon Zachariah (Translator (sts. 2, 3, 6, 7))Malayalam2
എനിക്കൊരു നല്ല രക്ഷകനു-ണ്ട് (Enikkeāru nalla rakṣakanu-ṇṭ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എ-ന്നാത്മാവേ കേൾക്ക ദൂതർ തൻ നൽ ഗാനം (E-nnātmāvē kēḷkka dūtar tan nal gānaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എന്നെ കൈ വിടാത്തോരന്‍പെ—എന്‍ (Enne kai viṭāttēāranpe—en)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എന്റെ സത്രത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും മുമ്പായി, എന്റെ (Enṟe satrattil ninnuṁ puṟappeṭuṁ mumpāyi, enṟe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എന്തൊരാമോദം എൻ ആത്മത്തിന്നു തന്നിൽ ഒളിപ്പാൻ! (Enteārāmēādaṁ en ātmattinnu tannil oḷippān!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എന്തൊ-രത്ഭുതം! സ്നേ-ഹ കൂട്ടായ്മ (Enteā-ratbhutaṁ! snē-ha kūṭṭāyma)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഏറെയായ് ഞാൻ അറിയേണംSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
എറുന്നോ ഭാരങ്ങൾ നിൻ ജീവിതേ? (Eṟunnēā bhāraṅṅaḷ nin jīvitē?)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഏശീടില്ല ലോക ദുഖം, എൻ ജീവിതം തുടരും (Ēśīṭilla lēāka dukhaṁ, en jīvitaṁ tuṭaruṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
എത്രയോ അത്ഭുതം തന്‍ സ്നേഹം ആത്മാവേ! (Etrayēā atbhutaṁ tan snēhaṁ ātmāvē!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഹാ! ദൈവത്തിൻ ശുദ്ധാത്മാവേ, വിശുദ്ധം നിൻ അഗ്നി! (Hā! daivattin śud'dhātmāvē, viśud'dhaṁ nin agni!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഹാ എത്ര മോദം എൻ സ്വർഗ്ഗതാതൻ (Hā etra mēādaṁ en svarggatātan)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഹാലേലൂയ്യ പാടിടുവിൻ വാഴും യേശു രാജനു! (Hālēlūyya pāṭiṭuvin vāḻuṁ yēśu rājanu!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഹല്ലേലൂയ്യാ! ഹല്ലേലൂയ്യാ! ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ (Hallēlūyyā! hallēlūyyā! uyirtteḻunnēṟṟavan)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഇന്നെയോളം തുണച്ചോനെ (Inneyēāḷaṁ tuṇaccēāne)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഈശൻ കൃപ ആഴിയേക്കാൾSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഇതെന്‍ താതന്‍ തന്‍ ലോകം (iten tātan tan lēākaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ജീവദാതാവാം ദൈവമേSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
ജീവനു-ണ്ടാം ഏക നോട്ടത്താല്‍-ക്രൂശിങ്കല്‍ (Jīvanu-ṇṭāṁ ēka nēāṭṭattāl-krūśiṅkal)Simon Zachariah (Translator (sts. 6-7))Malayalam2
ജീവതത്തിൻ ആഴി മീതെ (Jīvatattin āḻi mīte)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ് (Jivi-ccīṭunna-tu yēśu-vinnāy)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ജീവിപ്പിച്ചീടേണംSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
കലാശിച്ചു കഠോര പോർ (Kalāśiccu kaṭhēāra pēār)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക-ല്ലറ നാൾ ഏ-റെയില്ല (Ka-llaṟa nāḷ ē-ṟeyilla)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍ (Kaṇkaḷ tuṟakka kāṇuvān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍ (Kāṇuṁ vare ini nāṁ tam'mil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കഷ്ടമായ് നിന്ദയായ്, ദൂരെയാ കുന്നിന്മേൽSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
കർത്താവു വാഴുന്നു രാജനെ വന്ദിപ്പിൻ (Karttāvu vāḻunnu rājane vandippin)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കാ-തു തുള-യ്ക്കും കര-ച്ചിൽ! (Kā-tu tuḷa-ykkuṁ kara-ccil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം- ക്രിസ്ത ജാതഘോഷണം (Kēḷkka dūta salsvaraṁ- krista jātaghēāṣaṇaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഖേദമെന്തി-ന്നെനിക്കു, കാർമേഘം മൂ-ടുമ്പോൾ (Khēdamenti-nnenikku, kārmēghaṁ mū-ṭumpēāḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കിരീടം ചൂടിക്ക കുഞ്ഞാടെ വാഴിക്ക (Kirīṭaṁ cūṭikka kuññāṭe vāḻikka)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ! (Kri-sta snēhaṁ -vannallēā!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്നായ് (Kristu lēākattinnāy)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഒന്നത്രേ (Kristuvil nam'maḷ onnatrē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രിസ്ത്യ സൈന്യമേ! വാ! പോരില്‍ നിരയായ്Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കൃപ മ-നോഹരം ചെവി-ക്കിമ്പസ്വരം (Kr̥pa ma-nēāharaṁ cevi-kkimpasvaraṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കൃ-പയേറും ആട്ടിടയൻ (Kr̥-payēṟuṁ āṭṭiṭayan)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രുപാലുവേ നിൻ ജനത്തിൽ (Krupāluvē nin janattil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രൂശോടണച്ചെന്നേശു (Krūśēāṭaṇaccennēśu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്രൂശുയർത്തിൻ തൻ സ്നേ-ഹം ഘോഷിപ്പാൻ (Krūśuyarttin tan snē-haṁ ghēāṣippān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നീക്കാലത്തും (Kṣaṇikkuṁ daiva śabdaṁ kēḷkkunnīkkālattuṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
കൂടീടിൻ പാടാനായ്, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ! (Kūṭīṭin pāṭānāy, hālēlūyyā ām'mēn!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ലജ്ജിച്ചിടുന്നോ നീയും (Lajjicciṭunnēā nīyuṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ലോ-ക ദീപ്തി യേശു, മറ്റാരു-മേ-യില്ല (Lēā-ka dīpti yēśu, maṟṟāru-mē-yilla)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മഹത്വ പ്രഭു മരിച്ച (Mahatva prabhu maricca)Simon Zachariah (Translator (sts. 4, 6))Malayalam2
മഹത്വമായവൻ വരുന്നതെന്റെ കണ്‍കൾ കാണുന്നു (Mahatvamāyavan varunnatenṟe kaṇkaḷ kāṇunnu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മഹത്വമായി വർണ്ണിക്കുന്നു (Mahatvamāyi varṇṇikkunnu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മഹത്വമെന്നും വാഴും പുത്രന് (Mahatvamennuṁ vāḻuṁ putran)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
മഹത്വത്തിൽ ശുദ്ധരൊത്തു ഉയിർപ്പിനെ പാടിടാം (Mahatvattil śud'dhareāttu uyirppine pāṭiṭāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മറുതലിക്കും മകനേ! ഈ രാത്രിയില്‍ നീ എവിടെ! (Maṟutalikkuṁ makanē! ī rātriyil nī eviṭe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മാടി വിളിക്കുന്നു വാനില്‍ വരൂ (Māṭi viḷikkunnu vānil varū)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മർത്യ ദേഹം പൂണ്ടവരെല്ലാം (Martya dēhaṁ pūṇṭavarellāṁ)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
മോദം! മോദം! ആരാധിക്കാം (Mēādaṁ! mēādaṁ! ārādhikkāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
മേരിയിൻ സൂനു കാലിത്തൊഴു-ത്തിൽ (Mēriyin sūnu kālitteāḻu-ttil)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
മുട്ടിന്മേൽ നി-ന്നു അപ്പം നുറുക്കാം (നുറുക്കാം) (Muṭṭinmēl ni-nnu appaṁ nuṟukkāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഞാൻ ചൊല്ലീടാനരുൾ ചെയ്ക (Ňān ceāllīṭānaruḷ ceyka)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നൽ ദൈവത്തിൽ സ-ന്തോഷിച്ചീടിൻ (Nal daivattil sa-ntēāṣiccīṭin)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ? (N̄ān krūśin yēād'dhāvallayēā?)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഞാൻ പാടാൻ വാഞ്ചിച്ചീ-ടുന്നു (Ňān pāṭān vāñciccī-ṭunnu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നൽ രാവുദിക്കുമ്പോൾ എൻ മനം പാടുന്നു: ക്രിസ്തേശു വാഴട്ടെ (Nal rāvudikkumpēāḷ en manaṁ pāṭunnu: kristēśu vāḻaṭṭe)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
നല്‍ ശാന്തമായ് വിശ്രമിപ്പാന്‍ (Nal śāntamāy viśramippān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നാള്‍ തോറും ഞാന്‍ തേടുന്നിതാ (Nāḷ tēāṟuṁ ñān tēṭunnitā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നല്കിടുന്നു യേശുവിന്നായ് [Nalkiṭunnu yēśuvinnāy]Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നാം കൂ-ടി വരുന്നിന്നു ആ-ശിഷം യാചിപ്പാൻ (Nāṁ kū-ṭi varunninnu ā-śiṣaṁ yācippān)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
നമ്മുടെ വൻ കോട്ട ദൈവം, കൈവിടാത്ത-വൻ ത-ന്നെ (Nam'muṭe van kēāṭṭa daivaṁ, kaiviṭātta-van ta-nne)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
ഞാന്‍ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിയെ (N̄ān prāpiccu samr̥d'dhiye)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഞങ്ങൾ മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ (Ňaṅṅaḷ mūnnu rājākkanmār)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ കൃപ താ (Nāthā nin pāde naṭappān ninne snēhippān kr̥pa tā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നാഥനെ അവര്‍ ക്രൂശില്‍ തൂക്കിയേSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
നീ ശുദ്ധനായ്‌ തീർന്നു ചൊൽ-കേശുവോടു (Nī śud'dhanāy‌ tīrnnu ceāl-kēśuvēāṭu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിൻ വിശ്വാ-സത്തിന്നായ് നൽകിയ വചനം (Nin viśvā-sattinnāy nalkiya vacanaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിർ-മ്മ-ല-രായൊരേ! (Nir-m'ma-la-rāyeārē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ് ദൈവജാതനേ വരൂ (Nin janatte rakṣippānāy daivajātanē varū)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിന്ദ ദുഖം നിറഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ ശിരസ്സേ! (Ninda dukhaṁ niṟaññu muṟiñña śiras'sē!)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
നിന്നീടിൻ യേശുവിന്നായ് ക്രിസ്ത്യ സേനകളെ (Ninnīṭin yēśuvinnāy kristya sēnakaḷe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിന്റെ ജീവൻ തന്നതാലെ (Ninṟe jīvan tannatāle)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിന്റെ സ്വന്തം ഞാൻ, നിൻ സ്വരം കേട്ടു (Ninṟe svantaṁ ñān, nin svaraṁ kēṭṭu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിരാശ തോന്നീടുമ്പോള്‍ (Nirāśa tēānnīṭumpēāḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിര്‍-മ്മ-ല ശിശു ജാ-ത-നായ് (Nir-m'ma-la śiśu jā-ta-nāy)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
നീതി സൂര്യൻ ക്രിസ്തുവാം (Nīti sūryan kristuvāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍ കൃപയാല്‍ നടത്തിയേ (Nitya snēhattāl avan kr̥payāl naṭattiyē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിത്യനാം അരൂപി, ജ്ഞാനിയാം ദൈവം (Nityanāṁ arūpi, jñāniyāṁ daivaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
നിത്യനായ യഹോവായെ! ലോക വൻ കാട്ടിൽ കൂടെ (Nityanāya yahēāvāye! lēāka van kāṭṭil kūṭe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഓ ബേത്ത് ലഹേം ആ രാത്രിയില്‍ എത്ര മനോഹരം! (Ō bētt lahēṁ ā rātriyil etra manēāharaṁ!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പാപ വിമോചനം നേടേണമോ? (Pāpa vimēācanaṁ nēṭēṇamēā?)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പാപം വിട്ടീടാൻ വാഞ്ചിച്ചീടുന്നോ (Pāpaṁ viṭṭīṭān vāñciccīṭunnēā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പാ-പത്തെ ക്ഷമി-ക്കും [Pā-patte kṣami-kkuṁ]Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പാപികളെ വന്നീടുവിൻ (Pāpikaḷe vannīṭuvin)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പട്ടണ-വാതിലപ്പുറം (Paṭṭaṇa-vātilappuṟaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പാടുവിൻ വീണ്ടും എന്നോടായ്, ജീവവചനങ്ങൾ (Pāṭuvin vīṇṭuṁ ennēāṭāy, jīvavacanaṅṅaḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പർവ്വതം താണ്ടി, ആഴികൾ നീന്തി (Parvvataṁ tāṇṭi, āḻikaḷ nīnti)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പർവ്വതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ പാടും ഞാൻ (Parvvataṅṅaḷe sr̥ṣṭicca daivatte pāṭuṁ ñān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പോകുവിൻ നിങ്ങൾ ദൂതറിയിപ്പാൻ (Pēākuvin niṅṅaḷ dūtaṟiyippān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പോയ് ദുഃഖമട-ക്ക ലോകം തുണയ്ക്കാ (Pēāy duḥkhamaṭa-kka lēākaṁ tuṇaykkā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam3
പേടിക്ക വേണ്ടാ ദൈവം കാണുന്നു (Pēṭikka vēṇṭā daivaṁ kāṇunnu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പ്ര-ശം-സിപ്പാനെനിക്കില്ലേ എൻ ര-ക്ഷകൻ രക്തം അല്ലാതെ (Pra-śaṁ-sippānenikkillē en ra-kṣakan raktaṁ allāte)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പ്രശംസിപ്പാനെന്തുള്ളൂ? (Praśansippānentuḷḷū?)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
പ്രാർത്ഥനയിൻ നൽ നേരമേ, ലോക ചിന്തകളകറ്റി (Prārt'thanayin nal nēramē, lēāka cintakaḷakaṟṟi)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പുകഴട്ടെ നിന്നുയിർപ്പിൻ നാൾ ഹ…ഹാലേലൂയ്യാ! (Pukaḻaṭṭe ninnuyirppin nāḷ ha…hālēlūyyā!)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പുഴ പോലെ തന്‍ ശാന്തി (Puḻa pēāle tan śānti)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പൂര്‍ണ്ണമാം സ്നേഹം, മാനുഷ്യര്‍ക്കതീതം (Pūrṇṇamāṁ snēhaṁ, mānuṣyarkkatītaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
പൂർവ്വ അമ്മമാർ ഭക്തി (Pūrvva am'mamār bhakti)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
രക്ഷകാ ഇടയനെ-പോൽ നീ നടത്തുകെ-ങ്ങളെ (Rakṣakā iṭayane-pēāl nī naṭattuke-ṅṅaḷe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ര-ക്ഷകൻ കൂടെ ഞാൻ താഴ് വാരെ പോയിടും (Ra-kṣakan kūṭe ñān tāḻ vāre pēāyiṭuṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ര-ക്ഷകൻ നയി-ച്ചിടു-മ്പോൾ (Ra-kṣakan nayi-cciṭu-mpēāḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
രക്ഷിതാവെ കാൺക നീ, ഗെത്-സമനെ തോട്ടത്തിൽ (Rakṣitāve kāṇka nī, get-samane tēāṭṭattil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
രാവിലെ വിതയ്ക്കാം കാരുണ്ണ്യത്തിൻ വിത്തു (Rāvile vitaykkāṁ kāruṇṇyattin vittu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സഭക്കേകാടിസ്ഥാ-നം തൻ കാന്തനാം ക്രിസ്തു (Sabhakkēkāṭisthā-naṁ tan kāntanāṁ kristu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ശാന്തനാകും യേശുവേ! പൈതലാമെന്നെ നോക്കി (Śāntanākuṁ yēśuvē! paitalāmenne nēākki)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സന്തോഷത്തോടോന്നിക്കാം (Santēāṣattēāṭēānnikkāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സർവ്വ ശക്തൻ പിതാക്കൾ തൻ ദൈവം (Sarvva śaktan pitākkaḷ tan daivaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ശോ-ധന ചെയ്ക എന്നുള്ളം ദേവാ (Śēā-dhana ceyka ennuḷḷaṁ dēvā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സൌമ്യമായ് യേശു ക്ഷണിക്കുന്നിന്നെന്നെ (Semyamāy yēśu kṣaṇikkunninnenne)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സ്നേഹം ആനന്ദം തിങ്ങുമേ (Snēhaṁ ānandaṁ tiṅṅumē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സൃഷ്ടി ഗാനം പാടും ദൂതര്‍ (Sr̥ṣṭi gānaṁ pāṭuṁ dūtar)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സ്തോത്രം നാഥാ! സര്‍വ്വഭൂമിയിന്‍ സൃഷ്ടാവാം രാജാ (Stēātraṁ nāthā! sarvvabhūmiyin sr̥ṣṭāvāṁ rājā)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
സ്തോത്രം പാടിൻ ദൈവത്തിനു താൻ വാഴുന്നു സൃ-ഷ്ടിമേൽ (Stēātraṁ pāṭin daivattinu tān vāḻunnu sr̥-ṣṭimēl)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
സ്തോത്രം പാടിൻ പൈതങ്ങളെ നിങ്ങൾ (Stēātraṁ pāṭin paitaṅṅaḷe niṅṅaḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സ്തോ-ത്രം പാടും ര-ക്ഷകനു (Stēā-traṁ pāṭuṁ ra-kṣakanu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ശുദ്ധ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥമേ (Śud'dha divya granthamē)Simon Zachariah (Translator)English2
സുന്ദരനേശു, ഈ പ്രപഞ്ചനാഥൻ (Sundaranēśu, ī prapañcanāthan)Simon Zachariah (Translator (Spanish))Malayalam2
സ്വർ പിതാവേ നീ നയിക്ക (Svar pitāvē nī nayikka)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
സ്വര്‍ ഗ്ഗെ സിംഹാസനം ചുറ്റി ലക്ഷോ ലക്ഷം ബാലര്‍ (Svar gge sinhāsanaṁ cuṟṟi lakṣēā lakṣaṁ bālar)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
തൻ ചിറകിൻ നിഴലിൽ വിശ്രമം ഏ-റെ (Tan ciṟakin niḻalil viśramaṁ ē-ṟe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
താഴ്മപൂണ്ടു ദൈവ ശിശു, തൻ കിടക്ക പുൽതൊട്ടിൽ (Tāḻmapūṇṭu daiva śiśu, tan kiṭakka pulteāṭṭil)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
താന്‍ വരുമ്പോള്‍ താന്‍ വരുമ്പോള്‍ (Tān varumpēāḷ tān varumpēāḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
താങ്ങുവാനായി ത്രാണിയില്ലേതും (Tāṅṅuvānāyi trāṇiyillētuṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻമ്പതു ആടുകൾ ക്ഷേമമായ് ആലയിൽ (Teāṇṇūṟṟiyeānmpatu āṭukaḷ kṣēmamāy ālayil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
തോ-ട്ടത്തിൽ ത-നിച്ചെത്തി ഞാൻ (Tēā-ṭṭattil ta-niccetti ñān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
തൊട്ടിലിലാട്ടും പൈ-ത-ലോ (Teāṭṭililāṭṭuṁ pai-ta-lēā)Simon Zachariah (Translator (Malaylam))Malayalam2
തെളിഞ്ഞു പാതിരാത്രിയിൽ മഹത്വമാം ഗാനം [Teḷiññu pātirātriyil mahatvamāṁ gānaṁ]Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
തീ പോലെ ഞാന്‍ ഗര്‍ജ്ജിച്ചാലും (Tī pēāle ñān garjjiccāluṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
ഉല്ലസിച്ചാര്‍പ്പിടാം ക്രിസ്തുവിന്‍ ശിഷ്യരേ (Ullasiccārppiṭāṁ kristuvin śiṣyarē)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
ഉന്നതമാം പാറമേലേ (Unnatamāṁ pāṟamēlē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വൻ ചെയ്തികൾക്കായ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിനു (Van ceytikaḷkkāy stēātraṁ daivattinu)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വൻ കൃപയിൻ മക്കൾ ഞ-ങ്ങ-ൾ മേൽ (Van kr̥payin makkaḷ ña-ṅṅa-ḷ mēl)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വൻ പാ-പത്താൽ വല-യുന്നോരെ (Van pā-pattāl vala-yunnēāre)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വാ! വരിക ഇമ്മാ-നുവേൽ കേഴുന്നടിമ യി-സ്രായേൽ (Vā! varika im'mā-nuvēl kēḻunnaṭima yi-srāyēl)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
വാക്കു മാറാത്തതാം വിശ്വസ്ത നാഥാ (Vākku māṟāttatāṁ viśvasta nāthā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വാഴ്ത്തെൻ ദേഹി സ്വർ-രാജനെ (Vāḻtten dēhi svar-rājane)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വാനഭൂ എല്ലാടം ഉച്ചത്തിൽ പാടീടാം (Vānabhū ellāṭaṁ uccattil pāṭīṭāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വാനോർ വാ-ഴ്ത്തും ക്രിസ്തു യേശു (Vānēār vā-ḻttuṁ kristu yēśu)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
വന്നരുൾ രാജനേ (Vannaruḷ rājanē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വര്‍ണ്ണിക്കും ഞാന്‍ എന്‍ സാക്ഷ്യം-മേല്‍ ലോക കാര്യങ്ങള്‍ (Varṇṇikkuṁ ñān en sākṣyaṁ-mēl lēāka kāryaṅṅaḷ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വാതില്‍കളെ തുറന്നീടിന്‍ (Vātilkaḷe tuṟannīṭin)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
വേദ വെളിച്ചത്തില്‍, നാഥന്‍ പാതെ പോകില്‍ (Vēda veḷiccattil, nāthan pāte pēākil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വിൺ ദൂതർ വാഴും സ്വർഗ്ഗമെന്റെ (Viṇ dūtar vāḻuṁ svarggamenṟe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വിദൂരെയാ പുല്‍കൂട്ടില്‍ പുല്‍മെത്തയില്‍ (Vidūreyā pulkūṭṭil pulmettayil)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വി-സ്താ-രമാം ദൈവസ്നേഹം!Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
വിശ്വാസാല്‍ നോക്കുന്നേന്‍ (Viśvāsāl nēākkunnēn)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യഹോവ എന്നിടയനാംSimon Zachariah (Translator)Malayalam2
യഹോവയെ ഭയന്നു അനുസരിക്കുന്നോന്‍ (Yahēāvaye bhayannu anusarikkunnēān)Simon Zachariah (Author)Malayalam2
യാക്കോ-ബിന്റെ ഏണി കേറാം (Yākkēā-binṟe ēṇi kēṟāṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശു ചൊല്ലുന്നു നന്നായ് വിളങ്ങാൻ (Yēśu ceāllunnu nannāy viḷaṅṅān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശു ഇന്നു ഉയിർത്തു ഹാ…ഹാലേലൂയ്യാ (Yēśu innu uyirttu hā…hālēlūyyā)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശു മരിച്ചതാം ക്രൂശിങ്കൽ (Yēśu mariccatāṁ krūśiṅkal)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശു നാമം എത്ര ഇമ്പം (Yēśu nāmaṁ etra impaṁ)Simon Zachariah (Translator (st. 4, 6))Malayalam2
യേ-ശു തൻ സ്നേ-ഹമോ വർ-ണ്ണ്യ-മല്ല (Yē-śu tan snē-hamēā var-ṇṇya-mallan)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശു വാഞ്ചിക്കുന്നിതെന്നെ (Yēśu vāñcikkunnitenne)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുക്രിസ്തൻ സന്ദേശവാഹകർ (Yēśukristan sandēśavāhakar)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവേ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തുഷ്ടമാനസൻ (Yēśuvē dhyānikkumpēāḷ ñān santuṣṭamānasan)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
യേ-ശുവേ നാ-ഥാ നീ എത്ര സഹിച്ചു (Yē-śuvē nā-thā nī etra sahiccu)Simon Zachariah (Translator (Malayalam))Malayalam2
യേശുവേ നിൻ ദിവ്യ സ്നേഹം (Yēśuvē nin divya snēhaṁ)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവെ പോൽ വേറെ മിത്രം ഇല്ല (Yēśuve pēāl vēṟe mitraṁ illa)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവോടൊപ്പം ഞാൻ മരിച്ചീടാൻ (Yēśuvēāṭeāppaṁ ñān mariccīṭān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവിൻ കൈകളിൽ നീ ചാരിക്കൊൾക (Yēśuvin kaikaḷil nī cārikkeāḷka)Simon Zachariah (Translator (st. 3))Malayalam2
യേശുവിൻ പിൻപേ പോകാനുറച്ചു (Yēśuvin pinpē pēākānuṟaccu)Simon Zachariah (Translator)English2
യേശുവിൻ രക്തം നമ്പി ഞാൻ (Yēśuvin raktaṁ nampi ñān)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവിൻ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടുവന്നു വിശ്രമിക്ക (Yēśuvin śabdaṁ ñān kēṭṭuvannu viśramikka)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവിൻ വൻ സ്നേ-ഹത്തെ (Yēśuvin van snē-hatte)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേശുവിന്‍ ക്രൂശിന്‍ കീഴെ ഞാന്‍ നിര്‍ഭയനത്രേ (Yēśuvin krūśin kīḻe ñān nirbhayanatrē)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യേ-ശു-വിന്റെ സ്നേഹത്തിനെ പാടി (Yē-śu-vinṟe snēhattine pāṭi)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
യിസ്രായേൽ രാജൻ നീയേ (Yisrāyēl rājan nīyē)Simon Zachariah (Translator (Malayalam, sts. 6-7))Malayalam1
യി-സ്രായേലിന്നു സത്യം ചൊല്ലട്ടെ (Yisrāyēlinnu satyaṁ ceāllaṭṭe)Simon Zachariah (Translator)Malayalam2
Suggestions or corrections? Contact us