Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1aAndriananahary masina indrindra! (King Creator, the most Holy)[King Creator, the most Holy]
1bAndriananahary masina indrindra!NICEA
2aMisaora an'i Zanahary (Let us thank the creator)[Let us thank the creator]
2bMisaora an'i Zanahary (Let us thank the Creator)[Let us thank the Creator]
3Isaorana anie AndriamanitsikaNUN DANKET
4aMamy ny fitianaoTICHFIELD
4bMamy ny fitianaoMAIDSTONE
5aJehovah, Ray an-danitraST. PETER
5bJehovah, Ray an-danitraMARTYRDOM/AVON
6Avia, miondreha (Come and let us bow)[Come and let us bow]
7Misaora an'AndriamanitraABENDS
8Dera, Laza, Hery, Haja (Praise, glory, power, honour)[Praise, glory, power, honour]
9Ry Tompo Zanaharinay!OLD 100TH
10Ry Tomponay Tsitoha o!OLD 100TH
11aEndrey ny voninahitraoDUNDEE
11bEndrey ny voninahitraoST. AGNES (DYKES)
12aJehovah o, derainay Hianao! (We praise You, O Jehovah)FINLANDIA
12bJehovah o, derainay Hianao! (We praise You, O Jehovah)[We praise You, O Jehovah]
13aMisaora ny Mpahary (Let us thank the Lord Creator)[Let us thank the Lord Creator]
13bMisaora ny Mpahary (Let us thank the Lord Creator)NUN LOB, MEIN SEEL
14O, ry tany rehetra avia izao (All the earth, come now)[All the earth, come now]
15aAvia hankalazaST. THEODULPH
15bAvia hankalazaFAR OFF LANDS
16Avia, ry vazantany o! (O, come all universe)CANTIQUES POPULAIRES
17Haja sy voninahitra (Honour and glory)[Honour and glory]
18Ny feonay rehetra izao (Our voices will be to sing praise for You, Lord)[Our voices will be to sing praise for You, Lord]
19Misaotra Anao zahay izaoWENTWORTH
20Tsaroanay tokoa izaoARIZONA
21Derao Andriamanitra (Praise God, O universe)[Praise God, O universe]
22Ry Rainay Izay namorona (Our Father who created the universe)[Our Father who created the universe]
23Tsy misy zava-mahasoaSAWLEY
24Ny lanitra ao ambony aoLYNGHAM
25Andriamanitra hendry (Wise God)[Wise God]
26aJehovah tsy mba manadino (Jehovah never forgets his servant)[Jehovah never forgets his servant]
26bJehovah tsy mba manadino (Jehovah never forgets His servant)[Jehovah never forgets His servant]
27Fitiavana tokoa (Father is certainly love)[Father is certainly love]
28aZanahary tsy mba tia (Lord Creator doesn't want to lose you)[Lord Creator doesn't want to lose you]
28bZanahary tsy mba tia (Lord Creator doesn't want to lose you)[Lord Creator doesn't want to lose you]
29Ry foko, mitsangana izaoWIE SCHON LEUCHTET
30Paradisako, ry Jeso (Thou art my paradise, O Jesu)[Thou art my paradise, O Jesu]
31Misaotra Anao, izahay ry Ray (We thank you, O Father, for Your Son)[We thank you, O Father, for Your Son]
32Misaotra Anao IzahayLEONI
33Tompo o, tsy takatray (O, Lord, Your grace is incommensurable)[O, Lord, Your grace is incommensurable]
34Tompo o, Tsitoha (O mighty Lord)MIDLANDER SONG
35Isaoranay, ry Ray (We thank You, O Father)[We thank You, O Father]
36Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao (Do I know how to relate Your grace)[Do I know how to relate Your grace]
37Mihainoa ry Ziona, o!JUDAS MACCABEUS
38He, hosana! (Oh, Hosanna)[Oh, Hosanna]
39aFaingana, ry Mpanjaka!MISSIONARY
39bFaingana, ry Mpanjaka!MISSIONARY
40Tonga ny fahazavan'i ZionaMORNING STAR
41Indro Jeso mandondòna eo ambaravaram-po (Jesu is knocking at the door of your heart)[Jesu is knocking at the door of your heart]
42aVohay ny varavaram-po (Open the door of your heart)[Open the door of your heart]
42bVohay ny varavaram-poABENDS
43Manenoa, ry fararaLEWES
44Indro Jeso, mba vohay
45aHe, tonga ho antsika ny Tompo mora fo (The Lord is coming for us)[The Lord is coming for us]
45bHe, tonga ho antsika ny Tompo mora foST. THEODULPH
45cHe, tonga ho antsika ny Tompo mora foMORNING LIGHT (WEBB)
46O! ry Mpanefa ny toky rehetraLOST IN THE NIGHT
47Ry Ziona, mihainoaWACHET AUF (ARR. BACH)
48Hevero ry mpanota o ny andro fitsarana (Think over, O sinner)LUTHER
49aMba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitraREGENT SQUARE
49bMba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitra (Look at our Lord)[Look at our Lord]
50Mifohaza ry matory fa re ny feon'ny MpamoryWACHET AUF (ARR. BACH)
51Raha tonga anio ny Tompo (If the Lord came today)[If the Lord came today]
52Efa akaiky Jeso Tompo
53aMiposaka ny vonjy
53bMiposaka ny vonjyNUN LOB, MEIN SEEL
54Jeso Mpamonjy, Ilay Tompon'ny ainaLOBE DEN HERREN
55Ny andron'ny fahasoavanaDEN SIGNEDE DAG
56Manatona Anao izao (Your little ones now come to You)[Your little ones now come to You]
57aIzao Noely mamy izao (This sweet Noel)[This sweet Noel]
57bIzao Noely mamy izao (This sweet Noel)[This sweet Noel]
58Alina masinaSTILLE NACHT
59O! Mihobia, fa teraka (O, Let us sing, Jesus is born)WIE SCHON LEUCHTET
60He, faly ny fanahikoIN DULCI JUBILO
61Tany Betlehema fahiny (Once in Bethlehem a Baby was born)[Once in Bethlehem a Baby was born]
62He, teraka any Betlehema (Born in Bethlehem)[Born in Bethlehem]
63Tany finaritraSCHONSTER HERR JESU (ASCALON)
64Injany, hiran-danitraCAROL
65aRy Betlehema kely o!ST. LOUIS
65bRy Betlehema kely o!FOREST GREEN
66Ry olona o, avia!IN DULCI JUBILO
67Avia, ry mino!ADESTE FIDELES
68Re tokoa ny feon'anjely (The angel's voices are really heard)[The angel's voices are really heard]
69Zaza Masina sy soa (Holy and blessed Baby)[Holy and blessed Baby]
70Iza moa io Zazakely
71Mihainoa! Mihainoa!STILLE NACHT
72Teraka Jesosy Tomponay (Our Lord Jesus is born)[Our Lord Jesus is born]
73aIndro Zazakely zanak'i Maria
73bIndro Zazakely zanak'i Maria (Behold the Baby)[Behold the Baby]
74Tany Betlehema fahinyIRBY
75Andro malaza sady soa tokoa (Glory Day)CANTIQUE DE NOEL
76Midera anio, ry minoMENDELSSOHN
77Tonga indray re ny Noely (Noel is coming again)[Noel is coming again]
78Be ny voninahitrao Jeso Kristy Tompo
79aSambasamba Zanahary (Thank You Lord Creator)[Thank You Lord Creator]
79bSambasamba Zanahary (Thank You Lord Creator)[Thank You Lord Creator]
80He ny hoby ao an-danitra (See! There is a joy in heaven)[See! There is a joy in heaven]

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us