Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
514bRy Jehovah Tomponay! (O Lord Jehovah! We are lost people)[O Lord Jehovah! We are lost people]
515Tsara lova, ry Jeso o! (O, Jesu! Thou gave an heritage)[O, Jesu! Thou gave an heritage]
516An-dafin' ny efitra lava sy maina (Beyond the vast and dry desert)[Beyond the vast and dry desert]
517aNy alina ho lasaALFORD
517bNy alina ho lasaRUTHERFORD
517cNy alina ho lasa
518Rehefa vita ny asako etyGLORY SONG
519Mba maniry hody aho (I wish to go back home)[I wish to go back home]
520aNy masoandronay (Our sunlight)CHALVEY
520bNy masoandronay (Our sunlight)[Our sunlight]
521Ravoravo re ny foko
522He, tanim-pahazavana be (What a very bright earth)[What a very bright earth]
523Te-hifindra
524Hitsahatra aiza, ry foko, izao ? (Where my heart will rest now?)[Where my heart will rest now?]
525Vahiny eto isika (We are pilgrims)[We are pilgrims]
526Jerosalema ambony (Jerusalem on high)[Jerusalem on high]
527Nahoana no voageja aty (Why are we captive on earth)[Why are we captive on earth]
528Tsaroako ho avy ny maraina (I feel the coming of the morning)[I feel the coming of the morning]
529aJesosy no Mpiandry tsara maty tia (Jesus is the good and loved Shepherd)[Jesus is the good and loved Shepherd]
529bJesosy no Mpiandry tsara maty tia (Jesus is the good and loved died Shepherd)[Jesus is the good and loved died Shepherd]
530Fitiavana ranovelona (Love is a life-giving water)[Love is a life-giving water]
531aRy Jeso Loharanon'aina (O Jesu source of life)[O Jesu source of life]
531bRy Jeso Loharanon'aina (O Jesu, source of life)[O Jesu, source of life]
532Ry Jeso lohan'ny mpandefitraEVENTIDE
533aIray ny Ray Tsitoha
533bIray ny Ray TsitohaNUN LOB, MEIN SEEL
534Misy didy tena tsara (There is a very good law)[There is a very good law]
535Finaritra ny manome
536Mifankatiava tsara (Love one another)[Love one another]
537Endrey ny hamaroan' ny soa[Endrey ny hamaroan' ny soa]
538Finaritra ny masoko
539Faly dia faly (Your servants are very happy)[Your servants are very happy]
540Hitako ny lalan-tsara (I found the good way)[I found the good way]
541He, izany hira manako re (How gladsome is the hymn)[How gladsome is the hymn]
542Jehovah no anjarako (Jehovah is all I want)
543Mihoby ny fanahiko (My soul is shouting)[My soul is shouting]
544Misaora an'i Jehovah (Praise Jehovah)[Praise Jehovah]
545Endrey izany hafaliana (How glad we are)[How glad we are]
546Haleloia, Haleloia! (Hallelujah, Hallelujah! Jesu is my Saviour)[Hallelujah, Hallelujah! Jesu is my Saviour]
547Ry Jeso Masoandronay o![Ry Jeso Masoandronay o!]
548He, Jehovah no Mpiandry ahyVAR JAG GAR
549Jesosy no asandratro
550Ry Tompo o, ny tany maina (O Lord, the dry land)[O Lord, the dry land]
551aTsy lany fahorianaSEASONS (MENDELSSOHN)
551bTsy lany fahorianaANGELS` STORY
552Ry foko o, mba atolory
553Any an-danitra ambony (Up in heaven)[Up in heaven]
554Ry Tompo mahavonjy o (O Saviour Lord!)[O Saviour Lord!]
555Rahoviana no ho lany
556Ny paradisa an-tany (The Paradise on earth doesn't exist)MORNING STAR
557Raha manahy ny fanahyNAAR MIT OIE (CONSOLATION)
558Ity fonenana ity (This dwelling)[This dwelling]
559He, vetivety ny aty an-tany
560Mpivahiny aho eto
561Raha maizina ny lalanaEDGWARE
562aMiandry ao ambonyMORNING LIGHT (WEBB)
562bMiandry ao ambony
563Ry mana-manjo (You, who are sorrowful)[You, who are sorrowful]
564Tsy hita izay androko sisa aty (The remainder of my life is wandering)[The remainder of my life is wandering]
565Mandrahona ny andronay (Our life is gloomy)[Our life is gloomy]
566aRaha mafy ny manjoST. PRISCA
566bRaha mafy ny manjoVIENNA
566cRaha mafy ny manjo
566dRaha mafy ny manjo (If the unhappiness is hard)[If the unhappiness is hard]
567aAza malahelo
567bAza malahelo (Don't be upset)[Don't be upset]
568Ry fanahy ory (O distressed soul)[O distressed soul]
569Indrisy ry sakaiza ory fo
570Mafy ny alon-drano izao
571Raha misy mampahory (If you are oppressed)[If you are oppressed]
572Jereo ny fahorianayARLINGTON
573Mahereza ry sakaiza (Be strong, O! My friend)CRYSTAL SPRING
574aAza kivy hianao (Don't lose your hope)HOLLINGSIDE
574bAza kivy hianao (Don't lose your hope)[Don't lose your hope]
575aRy Jeso o! Sakaiza (O Jesu, my Friend)[O Jesu, my Friend]
575bRy Jeso o! Sakaiza (O Jesu, my Friend)[O Jesu, my Friend]
576aRy Sakaizan' ny mpanota (The Friend of the sinners)[The Friend of the sinners]
576bRy Sakaizan' ny mpanota (The Friend of the sinners)[The Friend of the sinners]
577Jeso Sakaizanay
578Lohasahan-dranomaso (Our life is a valley of tears)[Our life is a valley of tears]
579Aza mba mandao ahy ry Mpamonjy o
580Ry be fiantra sy be indrafo (O! Full of mercy and full of love)[O! Full of mercy and full of love]
581Aiza re no hahitako izay hampionona ny fo (Where may I find)[Where may I find]
582aRy Jeso o tahio izahay aty am-pandehananay (Bless us, O Jesu)[Bless us, O Jesu]
582bRy Jeso o tahio izahay aty am-pandehananayMELITA
583Mba tarihonao Tompo o izahaySEELENBRAUTIGAM
584Arovy ny fanahinay Andriamanitra (Save our soul)[Save our soul]
585aMahantra aho Tompo o ka mba tsarovinaoLUCIUS
585bMahantra aho Tompo o ka mba tsarovinaoAZMON
586Jesosy Kristy Tompo o hianao no antenaiko (Lord Jesus Christ, Thou art my hope)[Lord Jesus Christ, Thou art my hope]
587Jehovah Tompo no itokiako (In Lord Jehovah I trust)[In Lord Jehovah I trust]
588Tompo Mpamindra fo mahery sy tsitoha (Lord full of mercy)[Lord full of mercy]
589Ry Jesosy Tompoko, izay nanetry tena o (Jesus my Lord)[Jesus my Lord]
590Kristy Tsitoha, Tomponay maheryHERZLIEBSTER JESU
591Ry Jesosy, Izay Mpiahy
592aBe ny mampahory (There are so oppressions)[There are so oppressions]
592bBe ny mampahory (There are so oppressions)[There are so oppressions]
593Ry Jeso o, MpanjakanayWOODWORTH
594Ry Tompoko malala, mpiandry tsara oRUTHERFORD
595Ry Raiko o! Mba raiso ny tanakoSO NIMM DENN MEINE HANDE

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.