Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
434Ny foko, ry Mpamonjy
435Iza no hanoa ny Tompo lehibe?ARMAGEDDON
436Ny foko, ry Jehovah o!BELMONT
437Ry Jeso Kristy Tompo
438Avia, Jehovah Tomponay (Come, Jehovah our Lord)[Come, Jehovah our Lord]
439Mba taomy aho eSOMETHING FOR THEE (LOWRY)
440aRy Kristy o, Mpanjakako! (O Christ, my King)[O Christ, my King]
440bRy Kristy o, Mpanjakako! (O Christ, my King)CRIMOND
441Raiso aho, Tompo oST. BEES
442aEndrey! 'ty fahotana (See! The sins)[See! The sins]
442bEndrey! 'ty fahotana (See! The sins)[See! The sins]
443aRaiso ho Anao ny foko (Take my heart for You)[Take my heart for You]
443bRaiso ho Anao ny foko
444aRy Raiko feno antra (O my merciful Father, here are Your children)[O my merciful Father, here are Your children]
444bRy Raiko feno antra (O my merciful Father, here are Your children)[O my merciful Father, here are Your children]
445aJeso mora fo indrindra
445bJeso mora fo indrindra (How kind is Jesu)[How kind is Jesu]
446Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko (I offer my body to You, O my Father)[I offer my body to You, O my Father]
447Hianao ry Kristy Tompo
448Ry Tompo o! Tariho (Lead Your little sheep, O Lord)[Lead Your little sheep, O Lord]
449Njay reko Tompo o!
450Jeso Kristy be fiantra (Merciful Jesu Christ)[Merciful Jesu Christ]
451Tompo o! Tsy takatry ny saiko (My mind can't understand, O Lord!)[My mind can't understand, O Lord!]
452aTompo o! Ovay ny foko (Change my heart, O Lord)[Change my heart, O Lord]
452bTompo o! Ovay ny foko
453Mihira, ry mponina ao an-danitra
454Veloma no apetrako (I say good bye)[I say good bye]
455Ny androm-pahasoavana (The blessing day)MORNING STAR
456He, sambatra ny navelanaoDEN SIGNEDE DAG
457Jeso hany irikoGUD SKAL ALTING MAGE
458Tompo tia o, midinaBEECHER
459Jeso Loharanon'aina (Jesu, Source of the life)[Jesu, Source of the life]
460Ario ny tahotrao (Throw your fear off)[Throw your fear off]
461aAoka ho an'AndriamanitraSTELLA
461bAoka ho an'Andriamanitra (Let God lead your way)CAREY
462Eo an-tananao, ry Raiko!
463Jehovah no AmpingaKNECHT(KOCHER)
464Jeso Tompo manan-kery (Mighty Lord Jesu)[Mighty Lord Jesu]
465aRy Jeso o, ry Jeso !
465bRy Jeso o, ry Jeso ! (O Jesu! Thou took my heart )[O Jesu! Thou took my heart ]
466aRy Jeso o ! ry Jeso o ! (O Jesu! O Jesu! Our hearts love Thee)[O Jesu! O Jesu! Our hearts love Thee]
466bRy Jeso o ! ry Jeso o ! (O Jesu! O Jesu! Our hearts love Thee)[O Jesu! O Jesu! Our hearts love Thee]
467Mba manampia anayCAMBRIDGE
468aIrinay Jeso tia
468bIrinay Jeso tia (We desire Jesu's love)[We desire Jesu's love]
469Jeso o, Mpitia anayCHINA
470aNy foko, ry Mpamonjy (My heart is thirsty of Thee, O Saviour)[My heart is thirsty of Thee, O Saviour]
470bNy foko, ry Mpamonjy (My heart is thirsty of Thee, O Saviour)NEED
471He sambatra aho, Jeso (How happy I am, Jesu)[How happy I am, Jesu]
472aIriko e, ry Jeso hitovy aminao (I desire, O Jesu, to be like Thee)[I desire, O Jesu, to be like Thee]
472bIriko e, ry Jeso hitovy aminao (I desire, O Jesu, to be like Thee)[I desire, O Jesu, to be like Thee]
473Momba anay, ry Jeso Tompo oEVENTIDE
474Jesosy o, Hianao no falehaEPIPHANY HYMN
475Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa (Jesu, Saviour and truly Shepherd)[Jesu, Saviour and truly Shepherd]
476Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao
477Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo o
478aNy hirako izao Ray be fitiaPROPIOR DEO
478bNy hirako izao Ray be fitiaHORBURY
479Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa
480Mamin’ny foko, ry Jeso oASSURANCE
481Ry Tompo be fitia ! (Lord full of love)[Lord full of love]
482Jehovah o! Hianao (O Jehovah! Thou looked into me)[O Jehovah! Thou looked into me]
483Zanahariko TsitohaMARTYN
484Ireo didinao, Jehovah Ray (Your laws, Father Jehovah)[Your laws, Father Jehovah]
485Moa Jesosy ve tsy ahy? (Doesn't Jesus belong to me?)[Doesn't Jesus belong to me?]
486Inona no hahasaraka ahy (Who would be able to separate me)[Who would be able to separate me]
487Fanavaozan'izay mahagaga tokoaGABRIEL
488Na inona na inona hitranga, Jeso! (Whatever will happen Jesu)[Whatever will happen Jesu]
489Tena sambatra sy maha-te ho tiaSWEET PROMISE
490Ry Kristiana, andrandrao (O, Christian people, trust in your Lord and King)[O, Christian people, trust in your Lord and King]
491aInoantsika marina (We, truly, believe the Mighty Creator)[We, truly, believe the Mighty Creator]
491bInoantsika marinaWIR GLAUBEN ALL (WAGNER)
492Izaho mino ny Mpamorona
493Ny loharanom-pamonjena (The source of the salvation)[The source of the salvation]
494O, ry zanahary (O Creator who creates me)GUD SKAL ALTING MAGE
495aJeso dia tokiko (Jesu is my Assurance)LUISE
495bJeso dia tokiko (Jesu is my Assurance)[Jesu is my Assurance]
496Jeso iankinakoSPANISH HYMN
497Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra (The earth and the sky have no limit)[The earth and the sky have no limit]
498Ahy va Jesosy Tompon'aina? (Does Jesus belong to me?)[Does Jesus belong to me?]
499Inona, re, no atakaloko (With what I will exchange?)[With what I will exchange?]
500He! Manda fiarovanaEIN` FESTE BURG
501Namely mafy loatraMARYTON
502aFinaritra ny vorona ao an'ala (The birds in the forest are happy)[The birds in the forest are happy]
502bFinaritra ny vorona ao an'ala (The birds in the forest are happy)[The birds in the forest are happy]
503Ry Jeso Tompo tsara o! (Lord and Kind Jesu, I can't reply)SWEET HOUR
504Ambarao, ry mpivahiny!
505Mpivahiny! mba lazaoST. GEORGE'S WINDSOR
506Tsy misy miadana ka afa-poVILLE DU HAVRE
507Ranomasi-mampahory (Frightened sea)[Frightened sea]
508Ny sambonkelinay etyZIMBABWE
509Jeso Tompo! VatolampyHOME, SWEET HOME
510aJeso! ny hamarinanao (Jesu, Thy righteousness)[Jesu, Thy righteousness]
510bJeso! ny hamarinanaoHOLLY (HOLLEY)
510cJeso! ny hamarinanao (Jesu, Thy righteousness)[Jesu, Thy righteousness]
511Jeso no Sakaiza tena tia anay
512He! matoky aho, TompoBEECHER
513aJeso Sakaizanay (Jesu is our Friend, Jesu is ours)[Jesu is our Friend, Jesu is ours]
513bJeso SakaizanayBETHANY
514aRy Jehovah Tomponay!AJALON/REDHEAD/PETRA

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.