Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
170Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay (O, Jesu, we are delighted by Your Love)[O, Jesu, we are delighted by Your Love]
171Jeso, Mpanjaka malaza
172aHoderaiko lalandava Jeso Lay mpanavotroHYMN TO JOY
172bHoderaiko lalandava Jeso Lay mpanavotroHARWELL
173aHosana no asandratray ho an'i Jesosy (We shout Hosanna)[We shout Hosanna]
173bHosana no asandratray ho an'i Jesosy (We shout Hosanna)[We shout Hosanna]
174Fanahy Masina o ny hevitray izaoKIRBY BEDON
175Avia, Fanahy o, fanahy Masino oSCOTT
176Avia, Fanahy Masino o, midina eto aminayHESPERUS (QUEBEC)
177Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao (O enlightened Spirit, lead us now)[O enlightened Spirit, lead us now]
178Avia Fanahy o, midina HianaoST. GEORGE GAUNTLETT
179Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa (The Holy Spirit is really come)[The Holy Spirit is really come]
180Ny Tompo, raha vao nanao veloma ny tatyST. CUTHBERT
181Fanahy MpanazavaANGELS` STORY
182Ny Pentekosta tonga izaoVOM HIMMEL HOCH
183Midina, ry Fanahy o!WIE SCHON LEUCHTET
184Fanahy Mpanazava anay!WIE SCHON LEUCHTET
185O! Ry Fanahin'ny Ray ao ambony
186Fanahy, Mpanavao anay (Spirit Who revives us)KOMM GOTT SCHOPFER
187Ny lanitra sokafinaoEIN` FESTE BURG
188Ry Fanahin'ainaGUD SKAL ALTING MAGE
189O, ry Fanahy Masina o (O Holy Spirit)KYRIE
190Ry Fanahy Mpanazava (O Enlightened Spirit, we long for You)[O Enlightened Spirit, we long for You]
191Ny Teny sy Fanahinao (Your Words and Your Spirit)[Your Words and Your Spirit]
192Andriananahary, aba Ray (Lord Creator and Father)[Lord Creator and Father]
193Tahio, re, ny teninaoKOMM GOTT SCHOPFER
194Andriananahary o endrey (O Lord Creator, how Glory you have)[O Lord Creator, how Glory you have]
195aAndriamanitra Ray (God the Father, source of the life)[God the Father, source of the life]
195bAndriamanitra RayLOBE DEN HERREN
196Ry Rainay ao an-danitra o (Our Father in heaven)ALLEIN GOTT IN DER HOH'
197aHaleloia, deraina (Alleluia, Glory to our God)SEASONS (MENDELSSOHN)
197bHaleloia, derainaANGELS` STORY
198Isaoranay Jehovah (We thank Jehovah)[We thank Jehovah]
199Misaora! Misaora an'i jehovah (Hail! Hail Jehovah)[Hail! Hail Jehovah]
200Rainay o Masina!OLIVET
201Midina, Tomponay ! (Come to us, our Lord!)[Come to us, our Lord!]
202Ry Ray malala o! (O, sweet Father)[O, sweet Father]
203Ry Rainay be fitia (Our Father, full of loving)[Our Father, full of loving]
204Mamy ny fitianaoSEYMOUR
205Ny Teninao rehetraAURELIA
206Ny teny masinao Jehovah Tompo oMILLENNIUM
207Mamy ny teninaoDARWALL
208Ny teny masinao torina hatrizaoDARWALL
209Jesosy tena kiady (Jesus, the true Protector)[Jesus, the true Protector]
210Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao (How precious are Your Laws)[How precious are Your Laws]
211Ilay Boky 'zay nodorana (The Book which was burnt)[The Book which was burnt]
212Velona sy mahery (The words of God are alive and powerful)[The words of God are alive and powerful]
213Ry fanahy mangetaheta (The soul which is thirsty)[The soul which is thirsty]
214Finaritra, ry Tompo o! (Listening Your words is delightful, O Lord!)[Listening Your words is delightful, O Lord!]
215aNy teny masina sy to (The holy and truthful word)[The holy and truthful word]
215bNy teny masina sy to (The holy and truthful word)[The holy and truthful word]
216Ny teninao ry Tompo oBETHLEHEM
217Ry Jesosy Tomponay!NUREMBERG
218Mba miangavy, Tompo o!HERR JESU CHRIST
219Ry Mpampianatra mahayLUTHER
220Ry Jeso Tompo, Avotray (Lord Jesu, our Saviour)[Lord Jesu, our Saviour]
221Mivory eto izahay (We are meeting here)HERMANN
222Ry Lela afo Masina
223Mba avia, malakiaNEANDER (UNSER HERRSCHER)
224Tafavory izahay ka manatona Anao (We are ready to come to You)ELFAKER
225Aty an-tranonao izao
226Tompo o! Mba te hihaona
227Eto afovoanayNUREMBERG
228Tafangona aty indrayWIE SCHON LEUCHTET
229Jesosy o! Mba hasoavinao (O Jesus! Bless our labour)[O Jesus! Bless our labour]
230aMba trotroy ny olona oryRIPLEY
230bMba trotroy ny olona ory (Comfort the distress people, O Lord Jesus)[Comfort the distress people, O Lord Jesus]
231Ry Tomponay TsitohaST. THEODULPH
232Ny alahady andronaoRIMINGTON
233O! Ray Malala, asehoyELLACOMBE
234Mahery Ianao (You are powerful, o Lord Jehovah)[You are powerful, o Lord Jehovah]
235Tafavory izahaySARAJEVO
236Avia, Tomponay! Atrehonao 'zahay (Come to us, Lord)[Come to us, Lord]
237Ry Jehovah Tomponay! Tafavory izahay (We are now meeting, our Lord Jehovah!)[We are now meeting, our Lord Jehovah!]
238aMivory eto izahayINNSBRUCK
238bMivory eto izahay (We meet here)[We meet here]
239aRy Jeso! Vory izahayWILTSHIRE
239bRy Jeso! Vory izahayCRIMOND
240aAlahady, andro tsara, (Sunday, blessed day)[Sunday, blessed day]
240bAlahady, andro tsara, (O Jesu! Come down to us)REX GLORIAE
241aRy Jeso o! MidinaPEARSALL
241bRy Jeso o! Midina (O Jesu! Come down to us)[O Jesu! Come down to us]
242aMisaotra Anao 'zahay, ry Ray!
242bMisaotra Anao 'zahay, ry Ray!WARD
243Mivory eto izahay, handreLUCIUS
244Ry Jeso! Mba henoinaoOMBERSLEY
245aRay o! AsehoinaoVIENNA
245bRay o! Asehoinao (O Father! Show us Thy mercy)[O Father! Show us Thy mercy]
246Zazakely entinay mba hatao batisaNOTTINGHAM
247Ry Tompo o! TsinjovinaoLUTHER
248Nitondra ny zaza ny renySALEM
249Tompon'ny lanitra o! Mba tahioWESLEY (MASON)
250aAtolotray hatao batisa (We offer our child to be baptized)[We offer our child to be baptized]
250bAtolotray hatao batisa (We offer our child to be baptized)[We offer our child to be baptized]
251Ry Jeso Zana-Janahary (O Jesu, Son of the Creator)[O Jesu, Son of the Creator]
252aMba avelao ny zazaMORNING LIGHT (WEBB)
252bMba avelao ny zaza (Let the children come to Me!)[Let the children come to Me!]
253Avia, ry Mpanavotra (Come, O Saviour!)WENN WIR IN HOCHSTEN NOTEN SEIN
254Avia, ry mangetaheta o (O, those who are thirsty, come to Me!)[O, those who are thirsty, come to Me!]
255Ny ran'ny Zanakondry latsaka (The blood of the Lamb which was fallen)[The blood of the Lamb which was fallen]

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.