Lutherförbundets Sångbok

Publisher: Augustana Book Concern, Rock Island, 1913
Denomination: Evangelical Lutheran Augustana Synod of North America
Language: Swedish; English
Notes: Lutherförbundets Sångbok numbers start with "S"; Bound with: The Luther League hymn book (Rock Island: Augustana, c. 1912); numbers begin with "E" and Doxologies begin with "D"
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
S1Hela världen fröjdes HerranHELA VÄRLDEN FRÖJDES HERRANTextPage Scan
S2Jesus, du min fröjd och frommaHELA VÄRLDEN FRÖJDES HERRANTextPage Scan
S3Nästan en kristenALMOST PERSUADEDTextPage Scan
S4Välsigna, Gud, vårt landAMERICATextPage Scan
S5Jesus är min sång[Jesus är min sång]TextPage Scan
S6Stäm in i änglars korAMERICATextPage Scan
S7Ungdom i världenHERRE, MIT HJÄRTATextPage Scan
S8Herre, jag bederHERRE, MIT HJÄRTATextPage Scan
S9Undan vike smärtanUNDAN VILE SMÄRTANTextPage Scan
S10Du, som af kärlek varmFADE, FADE, EACH EARTHLY JOYTextPage Scan
S11Käre Herre, talaHÄR EN KÄLLA RINNERTextPage Scan
S12Jesus, lifvets källaHÄR EN KÄLLA RINNERTextPage Scan
S13Fram, I Kristi stridsmänST. GERTRUDETextPage Scan
S14Stäm upp med fröjdeljud[Stäm upp med fröjdeljud]TextPage Scan
S15Rädda de döendeRESCUE THE PERISHINGTextPage Scan
S16O min själ, var nu glad[O min själ, var nu glad]TextPage Scan
S17Jag är en främling här[Jag är en främling här]TextPage Scan
S18Jag gaf mitt lif i dödenI GAVE MY LIFE FOR THEETextPage Scan
S19Nu tacken Gud, allt folkNUN DANKET ALLE GOTTTextPage Scan
S20Ditt namn, o store GudNUN DANKET ALLE GOTTTextPage Scan
S21Ack, ljufva Herrens ordDENNISTextPage Scan
S22Verka, ty natten kommerWORKTextPage Scan
S23Lämna dig helt åt JesusSAFE IN THE ARMS OF JESUSTextPage Scan
S24Till arf af mina fäderOLD 130TH PSALMTextPage Scan
S25O hufvud, blodigt, såradtHERZLICH THUT MICH VERLANGENTextPage Scan
S26Vill du ej tro och glädjasMISSIONARY HYMNTextPage Scan
S27Du arma barn, som irrarMISSIONARY HYMNTextPage Scan
S28Stå upp, stå upp för JesusWEBBTextPage Scan
S29Jag är ej mer min egenETT BARN I DAG ÄR OSS GIFVETTextPage Scan
S30En liten stund med JesusUTTRYCKSFULLTTextPage Scan
S31En gång från himlen sänktesO DU, MITT HJÄRTAS TRÄNGTANTextPage Scan
S32O dag af ljus och hvilaTILL BETLEHEM MITT HJÄRTATextPage Scan
S33Hur ofta här försagdaNEVER ALONETextPage Scan
S34Jag vet ett namn så dyrt och kärtBROWNTextPage Scan
S35Hur godt att ha ett fäste[Hur godt att ha ett fäste]TextPage Scan
S36O bönestund, så skön och dyrSWEET HOUR OF PRAYERTextPage Scan
S37Förr jag var en syndens trälHERRENS DAG, HUR SKÖN DU ÄRTextPage Scan
S38Guds rena Lam, oskyldigO LAMM GOTTES UNSCHULDIGTextPage Scan
S39Väl dig unga skara godHENDONTextPage Scan
S40Jesus, som min själ har kärMARTYNTextPage Scan
S41Hvarje stund vid Jesu bröst[Hvarje stund vid Jesu bröst]TextPage Scan
S42Stilla, ljuflig, underbarSPANISH HYMNTextPage Scan
S43O, hvad världen nu är skönDIXTextPage Scan
S44O min Frälsare, mig led[O min Frälsare, mig led]TextPage Scan
S45Klippa, du, som brast för migTOPLADYTextPage Scan
S46Jesus kär, gå ej förbi migPASS ME NOTTextPage Scan
S47Jag ser dit upp på korsets stam[Jag ser dit upp på korsets stam]TextPage Scan
S48I ungdomsår, i såningstidI UNGDOMSÅR TextPage Scan
S49Om någon mig åtspörja villI UNGDOMSÅR TextPage Scan
S50O, att med tusen tungors ljudCORONATIONTextPage Scan
S51Pris Gud, all godhets källa vidARLINGTONTextPage Scan
S52Stå upp i fröjd, han kommen ärARLINGTONTextPage Scan
S53Så går en dag än från vår tidNUN SICH DER TAG GEENDET HATTextPage Scan
S54O tänk, när i Guds fröjdesalORTONVILLETextPage Scan
S55Sann tro på Gud och på hans ordNUN DANKET ALL UND BRINGET EHRTextPage Scan
S56Där flöt en gång från korsets stamCOWPERTextPage Scan
S57Pris vare dig, o Jesus huldAVONTextPage Scan
S58En timme i Getsemane[En timme i Getsemane]TextPage Scan
S59Jag är så glad, när jag får gåJAG ÄR SÅ GLAD, NÄR JAG FÅR GÅTextPage Scan
S60Jag står på stormig Jordans strand[Jag står på stormig Jordans strand]TextPage Scan
S61Tack, atta ditt hjärta öppet stårJAG ÄR ETT FATTIGT NÅDEHJONTextPage Scan
S62Då med det helga Fader varJAG ÄR ETT FATTIGT NÅDEHJONTextPage Scan
S63Vi tacka dig, o Fader kärVI TACKA DIG, OP FADER KÄRTextPage Scan
S64Du kyrka på den grundval byggdATHENSTextPage Scan
S65Jag sökte ro i världen, men JERUSALEMTextPage Scan
S66Vårt land, vårt land, vårt fosterland[Vårt land, vårt land, vårt fosterland]TextPage Scan
S67Vår Gud är oss en väldig borgEIN FESTE BURG IST UNSER GOTTTextPage Scan
S68Herre, oss enhvar välsignaSICILIAN MARINERS' HYMNTextPage Scan
S69Kom, o syndare, du armeJESUS, LÅT DIN RÄDDA DUFVATextPage Scan
S70Amen sjunge UPP, MIN TUNGATextPage Scan
S71Jag kastar det allt på JesusETT BARN I DAG ÄR OSS GIFVETTextPage Scan
S72Tack, o Gud, att i din kyrkaWERDE MUNTER, MEIN GEMÜTETextPage Scan
S73Dagar komma, dagar flyktaWERDE MUNTER, MEIN GEMÜTETextPage Scan
S74Himlar, gifven Herren äraVI MÅSTE BYTA HJÄRTANTextPage Scan
S75O, sök ej hjälp hos andraVI MÅSTE BYTA HJÄRTANTextPage Scan
S76Gud, i mina unga dagarFREU DICH SEHR, O MEINE SEELETextPage Scan
S77Jesus, lär mig efterfölja[Jesus, lär mig efterfölja]TextPage Scan
S78Lef för Jesus – intet annatHAR DU MOD ATT FÖLJA JESUS?TextPage Scan
S79Herrens vänner ingalunda HAR DU MOD ATT FÖLJA JESUS?TextPage Scan
S80Pris Gud i makt och kärlek storOLD HUNDREDTHTextPage Scan
S81Ofvan världens ve och villaJESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTETextPage Scan
S82Jesus är min vän den bästeJESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTETextPage Scan
S83Helge Ande, kom hit neder[Helge Ande, kom hit neder]TextPage Scan
S84Hemma, hemma få vi hvilaHEMMA, HEMMA FÅ VI HVILATextPage Scan
S85Korset vill jag gärna bäraAUTUMNTextPage Scan
S86Hela vägen går han med mig[Hela vägen går han med mig]TextPage Scan
S87Gå och tala om för Jesus[Gå och tala om för Jesus]TextPage Scan
S88Allt för Jesus, allt för JesusWHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUSTextPage Scan
S89Hvilken vän vi ha i JesusWHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUSTextPage Scan
S90Kom, du nådens källa rikaNETTLETONTextPage Scan
S91Tänk uti din ungdoms dagarAUSTRIATextPage Scan
S92Sittande vid Jesu fötterLAMMETS FOLK OCH SIONS FRÄNDERTextPage Scan
S93Se, hur fågeln gladt sig svingarRIPLEYTextPage Scan
S94Lyft den högt, den hvita fanan[Lyft den högt, den hvita fanan]TextPage Scan
S95I den ljusa morgonstunden[I den ljusa morgonstunden]TextPage Scan
S96Lofva Gud, min själ, min tungaHARWELLTextPage Scan
S97Bygger du ditt hus på sandenLORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSINGTextPage Scan
S98Tack, o Herre, att du samlarLORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSINGTextPage Scan
S99Dig, min Jesus, vill jag följaLORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSINGTextPage Scan
S100Sitta under korsets stamHORTONTextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us