Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

S69. Kom, o syndare, du arme

1 Kom, o syndare, du arme,
Full of krankhet, så och nöd;
Jesus redo är att frälsa
Dig ifrån en evig död.
Han år måktig, han år nådig;
Tvifla ej, då själf han bjöd!

2 Kom, du fattige, välkommen,
Gläds, att sådan nåd dig bjuds!
"Utan penningar, för intet"
Lifvets bröd dig står till buds.
Hvarje nåd vill Jesus gifva,
Han, som är ditt lif, din Gud.

3 Låt ej lagens dom dig hindra
Eller din ovärdighet!
All den värdighet han fordrar
Är, att du din ringhet vet
Och att honom du behöfver:
Han, som är ditt lif, din Gud.

4 Kom, betungade och trötte,
Du, som fallets prägel bär!
Dröjer du, tills du "blir bättre,"
Då du aldrig komma lär.
Syndare vill Jesus frälsa:
Kom, så full af synd du är!

5 Kämpande i örtagården
se din Frälsare, och hör
Från det blodbestänkta korset
Honom ropa, förr'n han dör:
"Det fuldkomnadt är!" ditt hjärta,
Syndare, ej tvifla bör!

6 Hör, din Gud, som mänska blifvit,
Prisar kraften af sitt blod;
Lita då därpå fullkomlight,
Tag ej annan tröst för god:
Ingen utan Jesus Kristus
Kan ge tröstlöst hjärta mod!

Text Information
First Line: Kom, o syndare, du arme
Title: Kom, o syndare, du arme
Author: Joseph Hart
Meter: 8 7, 8 7, 4 7.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Väckelse och Inbjudning; Invitation
Tune Information
Name: JESUS, LÅT DIN RÄDDA DUFVA
Meter: 8 7, 8 7, 4 7.
Key: G Major or modal
Source: Svensk FolkmelodiMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us