S70. Amen sjunge hvarje tunga!

1 Amen sjunge
Hvarje tunga!
Amen är vår himlasång.
Amen få vi
Evigt sjunga
Amen för Guds tron en gång.
Amen, där är
Lifvets älf,
Amen kallar han sig själf.

2 Amen, Herrens
Krist skall råda,
Amen är hans löftesord.
Amen, vi hans
Under skåda;
Amen, Herrens kraft är spord.
Amen, botad
Är all nöd,
Amen, bytt i lif vår död.

3 Amen, lov och
pris och ära,
Amen, Lammet och vår Gud!
Amen, klinge
fjärran nära!
Amen är vår lofsångs ljud.
Amen, snart vi
kronan få,
Amen, amen ske alltså!

Text Information
First Line: Amen sjunge
Title: Amen sjunge hvarje tunga!
Author: Lina Sandell
Meter: 4 4 7, 4 4 7, 4 4 7.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Ordet och Gudstjänsten; The Word and the Worship
Tune Information
Name: UPP, MIN TUNGA
Meter: 4 4 7, 4 4 7, 4 4 7.
Key: D Major
Source: Svensk MelodiMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us