Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^nu_takker_alle_gud$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 8 of 8Results Per Page: 102050

Nu takker alle Gud

Hymnal: Evangeli harpe #24 (1906) Hymnal Title: Evangeli harpe Languages: Norwegian Tune Title: [Nu takker alle Gud]

Nu takker alle Gud med hjerte

Author: Martin Rinkart Hymnal: Kirkesalmebog #d431 (1911) Hymnal Title: Kirkesalmebog Languages: German
TextPage scan

Nu takker alle Gud

Hymnal: Kirkesalmebog #76 (1893) Hymnal Title: Kirkesalmebog Lyrics: 1 Nu takker alle Gud Med Hjerte, Mund og Hænder, Som overflødigt Godt Os uforskyldt tilsender, Som alt fra Moders Liv Paa os har naadig tænkt, Og al Nødtørstighed Saa rigeligen skjænkt! 2 Den evig rige Gud Han os fremdeles unde Sjæls Glæde, Ro og Fred, Han give, at vi kunde I Naade altid staa Hos ham, og ved vor Bøn Faa Hjelp i Nød og Død, Tilsidst en Naade-Løn! 3 Gud Fader og Guds Søn Ske evig Pris og Ære, Den værdig Helligaand Derhos høilovet være! Velsignet Guddom, som Forbliver, var og er, Vi dig id Ydmyghed Vort Takke-Offer bær! Topics: Til Slutning; Closing; God's Call; Guds Kald; Bønnen; Prayer; Søndag mellem Jul og Hyaarsdag; Nyarsdag Til Hoimesse; New Years Day High Mass; 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian
Text

Nu takker alle Gud

Author: Martin Rinkart; Ukj. Hymnal: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #76 (1897) Hymnal Title: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg Lyrics: 1 Nu takker alle Gud Med Hjerte, Mund og Hænder, Som overflødigt Godt Os uforskyldt tilsender, Som alt fra Moders Liv Paa os har naadig tænkt, Og al Nødtørstighed Saa rigeligen skjænkt! 2 Den evig rige Gud Han os fremdeles unde Sjæls Glæde, Ro og Fred, Han give, at vi kunde I Naade altid staa Hos ham, og ved vor Bøn Faa Hjelp i Nød og Død, Tilsidst en Naade-Løn! 3 Gud Fader og Guds Søn Ske evig Pris og Ære, Den værdig Helligaand Derhos høilovet være! Velsignet Guddom, som Forbliver, var og er, Vi dig id Ydmyghed Vort Takke-Offer bær! Topics: Til Slutning; Closing; God's Call; Guds Kald; Bønnen; Prayer; Søndag mellem Jul og Hyaarsdag Til Aftensang; Sunday between Christmas and New Years For Evening; Nyarsdag Til Hoimesse; New Years Day High Mass; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday For Evening; 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian Tune Title: [Nu takker alle Gud ]
TextPage scan

Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og Hænder

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #41 (1890) Hymnal Title: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) Lyrics: 1 Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og Hænder, Som overflødigt Gods os uforskyldt tilvender, Som os fra Moders Liv og Barnsben haver nært, Og al Nødtørstighed saa rigelig beskjært! 2 Den evig rige Gud fremdeles os forunde Fred og fornøiet Sind! han give, at vi kunde I Naade altid staa hos ham, og ved vor Bøn Faa Hjælp i Nød og Død, tilsidst en Naadeløn! 3 Gud Fader og Guds Søn, ske evig Pris og Ære, Den værdig' Helligaand derhos høilovet være! Velsignet Guddom, som forbliver, var og er, Vi dig id Ydmyghed vort Andagtsoffer bær! Topics: Slutningspslamer; Closing Hymns Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu takker alle Gud

Author: Martin Rinchart; Anonymous Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #76 (1919) Hymnal Title: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika Lyrics: 1 Nu takker alle Gud Med Hjerte, Mund og Hænder, Som overflødigt Gods Os uforskyldt tilsender, Som alt fra Moders Liv Paa os har naadig tænkt, Og al Nødtørstighed Saa rigeligen skjænkt! 2 Den evig rige Gud Han os fremdeles unde Sjæls Glæde, Ro og Fred, Han give, at vi kunde I Naade altid staa Hos ham, og ved vor Bøn Faa Hjælp i Nød og Død, Tilsidst en Naade-Løn! 3 Gud Fader og Guds Søn Ske evig Pris og Ære, Den værdig Helligaand Derhos høilovet være! Velsignet Guddom, som Forbliver, var og er, Vi dig id Ydmyghed Vort Takke-Offer bær! Topics: Slutningssalmer; Closing Hymns; Sædvanlige Salmer til Høimesse; High Mass; Søndag efter Jul Til Aftengudstjeneste; Sunday after Christmas; Nyaarsdag Til Høimesse; New Years Day; Tjuesjete Søndag efter Trefoldiheds Fest Til Aftengudstjeneste; Twenty sixth Sunday after Trinity Sunday Languages: Norwegian

Nu takker alle Gud med hjerte

Author: Martin Rinkart Hymnal: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d309 (1903) Hymnal Title: Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed.

Nu takker alle Gud med hjerte

Author: Martin Rinkart Hymnal: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d197 (1916) Hymnal Title: The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America

Export as CSV