41. Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og Hænder

1 Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og Hænder,
Som overflødigt Gods os uforskyldt tilvender,
Som os fra Moders Liv og Barnsben haver nært,
Og al Nødtørstighed saa rigelig beskjært!

2 Den evig rige Gud fremdeles os forunde
Fred og fornøiet Sind! han give, at vi kunde
I Naade altid staa hos ham, og ved vor Bøn
Faa Hjælp i Nød og Død, tilsidst en Naadeløn!

3 Gud Fader og Guds Søn, ske evig Pris og Ære,
Den værdig' Helligaand derhos høilovet være!
Velsignet Guddom, som forbliver, var og er,
Vi dig id Ydmyghed vort Andagtsoffer bær!

Text Information
First Line: Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og Hænder
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Slutningspslamer; Closing Hymns
Notes: Author/Translator from index: M. Rinckart
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us