76. Nu takker alle Gud

1 Nu takker alle Gud
Med Hjerte, Mund og Hænder,
Som overflødigt Godt
Os uforskyldt tilsender,
Som alt fra Moders Liv
Paa os har naadig tænkt,
Og al Nødtørstighed
Saa rigeligen skjænkt!

2 Den evig rige Gud
Han os fremdeles unde
Sjæls Glæde, Ro og Fred,
Han give, at vi kunde
I Naade altid staa
Hos ham, og ved vor Bøn
Faa Hjelp i Nød og Død,
Tilsidst en Naade-Løn!

3 Gud Fader og Guds Søn
Ske evig Pris og Ære,
Den værdig Helligaand
Derhos høilovet være!
Velsignet Guddom, som
Forbliver, var og er,
Vi dig id Ydmyghed
Vort Takke-Offer bær!

Text Information
First Line: Nu takker alle Gud
Author: Martin Rinkart
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Til Slutning; Closing; God's Call (13 more...)
Tune Information
Name: [Nu takker alle Gud ]
Composer: J. Crüger (1649)
Key: F Major or modalMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us