Hvor blev Guds Jord et deiligt Sted

Hvor blev Guds Jord et deiligt Sted

Author: C. J. Boye
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Hvor blev Guds Jord et deiligt Sted
At bygge paa, naar Broderfred
Var overalt at finde;
Naar Tvedragt maatte mødig gaa
Fra Hus til Hus, og danke paa,
Og fik ei Ly derinde!

2 Der klages vel med Suk og Sorg,
At Lykken ei sin gyldne Borg
Paa Jorden ret vil bygge;
Men hor der Fred i Hyttens Vraa,
Da slumrer Armod sødt paa Straa,
Guds Engle den betrygge.

3 Se, alle Nattens Stjerner smaa
Sandrægtelig paa Himlen staa
Og til hverandre smile;
O, vandred' Alle saa i Fred,
Naar Sorgens Skygger falde ned,
Da fandt vel Hjertet Hvile!

4 Bøi selv mit Hjerte, du min Gud,
At Fristeren jeg viser ud,
Naar Vredens Tanker stige;
Paamind mig om din Kjærlighed,
Paamind mig, kristens, om din Fred,
At jeg maa se Guds Rige!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #670

Author: C. J. Boye

Caspar Johannes Boye was born in Kongsberg, Norway in 1791. He studied both law and theology at the University of Copenhagen, became a teacher and later served as rector in Søllerød, Helsingørand and Copenhagen. He died in 1853. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Hvor blev Guds Jord et deiligt Sted
Author: C. J. Boye
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d246

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #670

Suggestions or corrections? Contact us