Dziś Zbawiciel

Dziś Zbawiciel nasz jedyny

Tune: RADUJMY SIĘ, CHRZEŚCIJANIE
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Dziś Zbawiciel nasz jedyny
do niebieskiej wszedł krainy.
Niechże cześć Mu będzie dana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

2 Tam otoczon majestatem
Zbawca świata rządzi światem.
Niechże cześć Mu będzie dana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

3 Korz się chrześcijański zborze,
przed Nim w szczerej serc pokorze,
a zginając swe kolana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

4 Kiedyś Pan nasz w blasku chwały,
przyjdzie sądzić świat ten cały'
wtenczas trzódko ty wybrana,
chwalić będziesz Pana!

5 Uwielbiajmy Najwyższego,
Boga, Zbawiciela swego!
Niechże cześć Mu będzie dana:
Chwalcie, chwalcie Pana!


Source: Śpiewnik Ewangelicki: Codzienna modlitwa, pieśń, medytacja, nabożeństwo #206

Text Information

First Line: Dziś Zbawiciel nasz jedyny
Title: Dziś Zbawiciel
Source: Śpiewnik wileński, 1856
Language: Polish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Śpiewnik Ewangelicki #206

Suggestions or corrections? Contact us