206. Dziś Zbawiciel

1 Dziś Zbawiciel nasz jedyny
do niebieskiej wszedł krainy.
Niechże cześć Mu będzie dana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

2 Tam otoczon majestatem
Zbawca świata rządzi światem.
Niechże cześć Mu będzie dana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

3 Korz się chrześcijański zborze,
przed Nim w szczerej serc pokorze,
a zginając swe kolana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

4 Kiedyś Pan nasz w blasku chwały,
przyjdzie sądzić świat ten cały'
wtenczas trzódko ty wybrana,
chwalić będziesz Pana!

5 Uwielbiajmy Najwyższego,
Boga, Zbawiciela swego!
Niechże cześć Mu będzie dana:
Chwalcie, chwalcie Pana!

Text Information
First Line: Dziś Zbawiciel nasz jedyny
Title: Dziś Zbawiciel
Language: Polish
Publication Date: 2002
Topic: Rok kościelny: Wniebowstąpienie Pańskie
Source: Śpiewnik wileński, 1856
Tune Information
Name: RADUJMY SIĘ, CHRZEŚCIJANIE
Composer: Nieznany
Key: G Major
Source: Wg Pieśni Wesoły nam dziś nastał XVI w.Suggestions or corrections? Contact us