Pantycelyn

Short Name: Pantycelyn
Full Name: Pantycelyn (See Williams, William)

Texts by Pantycelyn (77)sort descendingAsAuthority LanguagesInstances
O Love divine, how sweet thou art! When shall I find my willing heartPanycelyn ((Cyf.))English1
Anweledig, 'r wy'n Dy garuPantycelyn (Author)Welsh1
Arglwydd arwain trwy'r anialwchPantycelyn (Author)Welsh2
Arnat, Iesu, boed fy meddwlPantycelyn (Author)Welsh1
Arosaf ddydd a nôsPantycelyn (Author)Welsh1
Cudd fy meiau rhag y werinPantycelyn (Author)Welsh1
Cul yw'r llwybr imi gerddedPantycelyn (Author)Welsh2
Cyffelyb i fy Nuw Pantycelyn (Author)Welsh3
Cymer, Iesu, fi fel 'r ydwyf Pantycelyn. (1716-1791) (Author (stanzas 1-3))Welsh3
Dàl fi, fy Nuw, dàl fi i'r lànPantycelyn (Author)Welsh1
'D oes arnaf eisieu yn y bydPantycelyn (Author)Welsh1
'D oes gyffelyb iddo EfPantycelyn (Author)Welsh1
Dacw gariad nefoedd wènPantycelyn (Author)Welsh1
Dechreu canu, dechreu canmolPantycelyn (Author)Welsh3
Deffro, f'enaid, deffro'n ufuddPantycelyn (Author (v. 1,4))Welsh1
Disgyn, Iesu, o'th gynteddoeddPantycelyn (Author)Welsh2
Dros y bryniau tywyll niwlogPantycelyn (Author)Welsh1
Duw anfeidrol yw Dy enwPantycelyn (Author)Welsh1
Fy Nuw, fy Nhad, fy IesuPantycelyn (Author)Welsh1
Fy Nuw, fy Nuw, fy Mhrïod, a fy NhadPantycelyn (Author)Welsh1
Fy Nuw, uwch law fy neallPantycelyn (Author)Welsh1
Goleuni ac anfreidrol rymPantycelyn (Author)Welsh1
Gosod babell yn ngwlad GosenPantycelyn (Author)Welsh2
Gwna ni fel halen â Dy râsPantycelyn (Author)Welsh1
Gwyn a gwridog yw fy ArglwyddPantycelyn (Author)Welsh2
Iesu, difyrwch f'enaid drudPantycelyn (Author)Welsh1
Iesu, Iesu, 'r wyt Ti'n ddigonPantycelyn (Author)Welsh3
Mae dafn bach o waedPantycelyn (Author)Welsh1
Mae fy meiau fel mynyddauPantycelyn (Author)Welsh1
Mae fy nghalon am ehedegPanycelyn. (1716-1791) (Author)Welsh3
Mae'r faner fawr yn mlaenPantycelyn (Author)Welsh4
Onward march, all conquering JesusPanycelyn. (1716-1791) (Author)1
Marchog, Iesu, yn llwyddianusPantycelyn (Author)Welsh3
Mi dafla' maich oddi ar fy ngwàrPantycelyn (Author)Welsh1
Ni feddaf ar y ddaear fawrPantycelyn (Author)Welsh2
Nid oes ond f' Arglwydd mawr Ei ddawnPantycelyn (Author)Welsh2
Nid wy'n haeddu dim trugareddPantycelyn (Author)Welsh1
Nis gall angylion nef y nef Pantycelyn (Author)Welsh2
O am nerth I dreulio', dyddiauPantycelyn. (1716-1791) (Author)Welsh1
O arglwydd, cofia'th angeu drudPantycelyn (Author)Welsh1
O, cymer fy serchiadau'n glauPantycelyn (Author)Welsh1
O Enw ardderchocafPantycelyn (Author)Welsh2
O flaen y fainc rhaid sefyllPantycelyn (Author)Welsh2
O Iesu mawr, y Meddyg gwellPantycelyn (Author)Welsh1
O llefara, Addfwyn IesuPantycelyn (Author)2
O nefol addfwyn Oen!Pantycelyn (Author)Welsh1
O! p'le mae'r manna perffaith gwirPantycelyn (Author)Welsh1
O! Rosyn Saron hardd!Pantycelyn (Author)2
O sancteiddia f'enaid, ArglwyddPantycelyn (Author)Welsh1
O! tyred, Argwydd mawr, Dihidla o'r nef i lawrPantycelyn. (1716-1791) (Author)Welsh3
O tyred, f'Anwylyd, fy Arglwydd yn ddynPantycelyn (Author)Welsh1
O! tyred, Ysbryd sanctaidd, purPantycelyn (Author)Welsh1
O ysbryd pur nefolaiddPantycelyn (Author)Welsh1
O'r diwedd daeth yr awrPantycelyn (Author)Welsh2
Pa le dechreauf rifoPantycelyn (Author)Welsh1
Pecadur wyf, f'Argylwydd a'i gŵyr Pantycelyn (Author)Welsh1
Pererin wyf mewn anial dirPantycelyn (Author)Welsh2
'Rwy'n edrych, dros y bryniau pell (I gaze upon those distant hills)Pantycelyn (Author)English, Welsh1
'R wyf yma, Arglwydd, wrth Dy draedPantycelyn (Author)Welsh1
'R wy'n dewis Iesu a'i farwol glwy'Pantycelyn (Author)Welsh1
'R wy'n ofni'm nerth yn ddimPantycelyn (Author)Welsh1
'Rwyf yma, Arglwydd, wrth Dy draedPantycelyn (1717-1791) (Welsh Words)Welsh1
'R wy'n chwenych gwel'd Ei degwch EfPantycelyn (Author)Welsh2
Tegwch hardd Ei wyneb-prydPantycelyn (Author)Welsh2
Ti Dy Hunan, Iesu mawrPantycelyn (Author)Welsh1
Ti, Iesu, ydwyt oll Dy HunPantycelyn (Author)Welsh1
Tra yn Dy gwmni, f' Arglwydd mawrPantycelyn (Author)Welsh1
Wel, bellach mi gredaf, er nad wyf ond gwanPantycelyn (Author)Welsh1
Wel, dyma'r eiddil, dyma'r gwànPantycelyn (Author)Welsh1
Wel, mi ddarfyddaf mwyPantycelyn (Author)Welsh1
Wrth dy orsedd 'rwyf fi'n gorweddPantycelyn (Author)1
Wrth edrych, Iesu, ar Dy groesPantycelyn (Author)2
Y mae hapusrwydd pawb o'r bydPantycelyn (Author)Welsh1
Y mae'r dyddiau'n dod i ben (Drawing near are the days)Pantycelyn (Author)Welsh2
Yn Eden, cofiaf hyny bythPantycelyn (Author)Welsh2
Yn mhlith holl ryfeddodau'r nefPantycelyn (Author)Welsh1
Yr Iesu adgyfododd Yn ogoneddus iawnPantycelyn (Author)Welsh2
Suggestions or corrections? Contact us