Welsh and English Hymns and Anthems

Publisher: The Welsh National Gymanfa Ganu Association, Inc., Warren, OH, 1979
Language: English; Welsh
Notes: 3rd edition, 10th printing
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
57aMae 'r iachawdwriaeth radSARAH
57bI love Thy Kingdom, LordSARAH
58aCaed trefn i faddau pechodCYMOD
58bTransgression is forgivenCYMOD
59aPwy sy'n dwyn y Brenin adref?BLAEN-Y-COED
59bJesus comes, His conflict overBLAEN-Y-COED
60Er mor faith yw'r anial (Though the path be dreary)BLODWEN
61Pwy sydd gyda'r wawr yn rhodio (Who is walking in the garden)DIM OND IESU
62aMae d'eisiau Di bob awrMAE D'EISIAU DI BOB AWR
62bI need Thee ev'ry hourMAE D'EISIAU DI BOB AWR
63aWele wrth y drws yn curoCAPEL-Y-DDÔL
63bLord, Thy mercy now entreatingCAPEL-Y-DDÔL
64Mi ŵn fod fy Mhrynwr yn fyw (I know that my Saviour still lives)TREWEN
65'R wy'n canu fel cana'r aderyn (I sing as the songbird is singing)I SING AS A BIRD ('RWY'N CANU)
66Nid wy'n gofyn bywyd moethus (I seek not life's ease and pleasures)CALON LAN
67aBugail Israel sydd ofalusLAUSANNE
67bIn the Cross of Christ I gloryLAUSANNE
68aBydd canu yn y nefoeddBYDD CANU YN Y NEFOEDD (SYCHU DAGRAU)
68bI love to hear the storyBYDD CANU YN Y NEFOEDD (SYCHU DAGRAU)
69Anturiaf ymlaen (I'll press on my way)CEFN-BEDD LLEWELYN
70aO! Iesu croeshoeliedigWHITFORD
70bO! The Word of God IncarnateWHITFORD
71'R wyf innau'n filwr bychan (I am a little soldier)Y MILWR BACH
72aMae arnaf eisiau sêlLLANLLYFNI
72bBelieve not those who sayLLANLLYFNI
72cRise up, O men of God!LLANLLYFNI
73Rhagluniaeth fawr y nef (The Providence of heaven)BUILTH
74aTi yr hwn wrandewi weddiTYDDYN LLWYN
74bLo! the hosts of evil 'round usTYDDYN LLWYN
75aDyma gariad fel y moroeddBLAENWERN
75bLove divine, all love excellingBLAENWERN
76aThe Lord's my Shepherd, I'll not wantCRIMOND
76bFy Mugail yw yr Arglwydd IôrCRIMOND
76cWhen to the cross I turn my eyesCRIMOND
76dEid hadfyd gwêl, O! Arglwydd DduwCRIMOND
77aPererin wyf mewn anial dirGWINLLAN (TYN-RHOS)
77bO Jesus, Saviour of the lostGWINLLAN (TYN-RHOS)
78A welsoch chwi Ef? (Have you ever seen Him?)INTERCESSION (EIRIOLAETH)
79Yr Arglwydd a feddwl amdanaf (O grant Lord, the vision resplendent)HEN DDERBY (CYFAMOD)
80aArglwydd Iesu, arwain f'enaidPENNANT
80bKeep me near Thee, gentle SaviourPENNANT
81Cofia'n gwlad, Benllywydd tirion (Sovereign Lord of lands and nations)RHEIDOL
82aO! sancteiddia f'enaid ArglwyddGNOLL AVENUE
82bDwell in me, O blessed spiritGNOLL AVENUE
83aCof am y cyfiawn IesuLLANGLOFFAN
83bLead on, O King EternalLLANGLOFFAN
84aDwy aden colomen pe cawnGLANRHONDDA
84bThe Saviour to glory is goneGLANRHONDDA
85aO, anfon Di yr Ysbryd GlânBANGOR
85bCome, Spirit, come; for here belowBANGOR
86aO! na byddai cariad IesuARWELFA
86bCome, Thou Found of ev'ry blessingARWELFA
87aNerthoedd y tragwyddol YsbrydRHONDDA
87bGracious God, send down Thy SpiritRHONDDA
88aDros bechadur buost farwNASARETH
88bPraise we now the God of heavenNASARETH
89Rho im yr hedd, na ŵyr y byd amdano (Grant me the Peace beyond all earthly knowing)RHYS
90aO! arwain fy enaid i'r dyfroeddEIRINWG
90bO! come to the waters o'erflowingEIRINWG
91aCul yw'r llwybyr imi gerddedABERPORTH
91bJesus, I my cross have takenABERPORTH
92aO! Arglwydd, cofia blant ein gwladPEN UCHA
92bO Life, the well that ever flowsPEN UCHA
93Wrth gofio'i riddfanau'n yr ardd (Gethsem'ne! the vision I see!)RHYL
94Bydd yn wrol, paid â llithro (Courage, Brother, do not stumble)COURAGE, BROTHER
95aWalk in the light!LLYSFAEN (WALK IN THE LIGHT)
95bO'r golud anchwiliadwy syddLLYSFAEN (WALK IN THE LIGHT)
96Mi glywaf dyner lais (I hear Thy welcome voice)ARGLWYDD, DYMA FI (GWAHODDIAD)
97Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw (You did this mighty deed, O! Christ, God's Son)PANTYFEDWEN
98aDaw miloedd ar ddarfod am danyntCAPEL NEWYDD
98bThe light of the morning is breakingCAPEL NEWYDD
99a'Rwyf yma, Arglwydd, wrth Dy draedPENTALPHA
99bWith broken heart and contrite sighPENTALPHA
100Yn Eden, cofiaf hynny byth (In Eden, (O the memory))BUDDUGOLIAETH
101aO! am ysbryd i weddioST. ELIZABETH
101bPraise to God immortal praiseST. ELIZABETH
102Hosanna, Haleliwia, I'r Oen fu ar Galfaria (Hosanna! Hallelujah! We praise the Great Jehovah)WILKESBARRE
103Take my life, and let it be (Arglwydd, cymer f'einioes i)FRANCES
104aNi fuasai gennyf obaithBRYNIAU CASSIA
104bI heard the word salvationBRYNIAU CASSIA
105Bendigedig fyddo'r Iesu (Let us praise the Lord triumphant)MAWLGAN
106O! ganu bendigedig (O! wonderful the music)CÔR CAERSALEM
107aClywaf lais yn galw arnaf fi o'r nefDRING I FYNY (HEAR HIM CALLING)
107bJesus, Friend of children, wants to be our guideDRING I FYNY (HEAR HIM CALLING)
108Ar lan Iorddonen ddofn (Deep Jordan's bank I tread)HERMON
109Tydi, a roddaist liwi'r wawr (O Thou that gave the magic dawn)TYDI A RODDAIST
110Mae'r wawr yn torri (Light in the darkness)TYN AM Y LAN
111Awn ymlaen dan ganu (Onward we go singing)AWN YMLAEN DAN GANU (ON WE GO STILL SINGING)
112Mae carcharorion angau (The pow'r of death is broken)AR EI BEN BO'R GORON (CROWN HIM)
113Mi gefais gar yn Iesu (I have found a friend in Jesus)THE LILY OF THE VALLEY (LILI Y DYFFRYNOEDD)
114Canaf fawl i fy Ngwaredwr (I will sing of my Redeemer)MY REDEEMER (FY NGWAREDWR)
115aDeffrowch bob un i foli DuwAWAKE! ARISE! (DEFFROWCH! CODWCH!)
115bAwake! Arise! O Church of GodAWAKE! ARISE! (DEFFROWCH! CODWCH!)
116When I survey the wondrous cross (Pan welaf innau'r ryfedd groes)MORTE CHRISTE
117God be with you till we meet again (Duw fo'ch noddfa, nes cawn eto gwrdd)GOD BE WITH YOU
118Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn (Like the grass are all man's days)DYDDIAU DYN SYDD FEL GLASWELLTYN

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us