Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Welsh and English Hymns and Anthems

Publisher: The Welsh National Gymanfa Ganu Association, Inc., Warren, OH, 1979
Language: English; Welsh
Notes: 3rd edition, 10th printing
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
VEin Tad, yr Hwn wyt yn y nefoedd (Our Father, who art in heaven)GWEDDIE YR ARGLWYDD (THE LORD'S PRAYER)
VII Dad y trugareddau igyd (Praise God from whom all blessings flow)YR HEN GANFED (OLD HUNDREDTH)
VIIBendithia'n gwlad, ein Duw (God bless our native land)AMERICA
VIIIOh say! Can you see, by the dawn's early lightTHE STAR-SPANGLED BANNER
IXO Canada! Our home and native land!O CANADA!
XaMae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi HEN WLAD FY NHADAU (LAND OF MY FATHERS)
XbThe land of my fathers, the land of my choiceHEN WLAD FY NHADAU (LAND OF MY FATHERS)
1aI bob un sydd ffyddlonRACHIE
1bOnward, Christian soldiersRACHIE
2Cofia, f'enaid, gariad Iesu (Ah! my soul, behold the Saviour)LLAN BAGLAN
3Cymer, Iesu, fi fel 'r ydwyf (Take me as I am, O Saviour)BRYN CALFARIA
4aMae'r faner fawr ymlaen RHOSYMEDRE
4bArise, O Lord, and shineRHOSYMEDRE
5aO gariad! O gariad Anfeidrol ei faint JOANNA (ST. DENIO)
5bHow firm a foundationJOANNA (ST. DENIO)
6aAt Un a wrendy weddi'r gwanMILWAUKEE
6bO Thou, from Whom all goodness flowsMILWAUKEE
7aPa le, pa fodd dechreuaf PEN YR YRFA
7bO Lamb of God, still keep mePEN YR YRFA
8aDan dy fendith wrth ymadaelCAERSALEM
8bLord, dismiss us with Thy blessingCAERSALEM
9Just as I am, without one plea (Fel, fel yr wyf, 'n awr atat Ti)GWYLFA
10aO fendigaid GeidwadMAESGWYN
10bTell, O tell the storyMAESGWYN
10cOh, my blessed SaviorMAESGWYN
11aYn y dyfroedd mawr a'r tonnau EBENEZER (TON-Y-BOTEL)
11bSend Thy Spirit, I beseech TheeEBENEZER (TON-Y-BOTEL)
12a'D oes neb ond Ef, fy Iesu harddGODRE'R COED
12bThou art the Way: to Thee aloneGODRE'R COED
13aAll hail the power of Jesus name!DIADEM
13bCyduned y nefolaidd gorDIADEM
14Bydd myrdd o ryfeddodau (Unnumbered host of wonders)BABEL
15aDyma babell y cyfarfod (Here is found a Tabernacle)HYFRYDOL
15bMae rhyw fyrdd o ryfeddodau HYFRYDOL
15cJesus calls us; o'er the tumultHYFRYDOL
16aDaeth eto fore SabothPEN-LAN
16bIn Heavenly love abidingPEN-LAN
17Iesu, Cyfaill f'enaid cu (Jesus, Lover of my soul)ABERYSTWYTH
18Great God of wonders! all Thy ways (Duw mawr y rhyfeddodau maith!)RHYDYGROES
19Great God of wonders! all Thy ways (Duw mawr y rhyfeddodau maith!)HUDDERSFIELD
20Ar lan Iorddonen ddofn (I linger sadly near)MOAB
21aO! am nerth i dreulio'm dyddiauTANYMARIAN
21bJesus, I my cross have takenTANYMARIAN
22aO! fy Iesu bendigedigO FY IESU
22bPraise the Lord, ye heav'ns adore HimO FY IESU
23aMawr oedd Crist yn nhragwyddoldebBRYN MYRDDIN
23bJesus comes, His conflict overBRYN MYRDDIN
24Plant ydym eto dan ein hoed (We earthly children still await)ETIFEDDIAETH PLANT DUW
25aPob seraff, pob santBRWYNOG
25bO, Savior divineBRWYNOG
26aAi am fy meiau iPENPARK
26bJesus, I live to TheePENPARK
27Lead, Kindly Light, amid the encircling gloom (Oleuni mwyn, trwy dew gysgodau'r nef, O! arwain fi)SANDON
28aMae rhyw fydd o ryfeddodauIN MEMORIAM
28bThere's a wideness in God's mercyIN MEMORIAM
29aMae'r gwaed a redodd ar y groesDEEMSTER
29bO listen to our wondrous storyDEEMSTER
30Round the Lord in glory seated (Glân gerubiaid a seraffiaid)SANCTUS
31aNi allodd angau duLIVERPOOL
31bI'm but a stranger hereLIVERPOOL
32aOgoneddus Graig yr OesoeddLLANGYNOG
32bLo! He comes with clouds descendingLLANGYNOG
33aO gariad! O gariad mor rhad!CLEVELAND
33bA debtor to mercy aloneCLEVELAND
34Diolch i Ti yr Hollalluog Dduw (Lord thanks to Thee, God of Eternal might)DIOLCH I TI
35O Dduw, O Dduw, O Dduw, rho im dy hedd (O God, O God, O God, Thy peace by mine)ANDALUSIA
36a'Rwy'n caru enw'r hyfryd wladYR HYFRYD WLAD
36bI love the name of heaven's abodeYR HYFRYD WLAD
37aMarchog, Iesu, yn llwyddiannus (Onward march, all-conquering Jesus)MORIAH
37bMae fy nghalon am ehedegMORIAH
37cTake me, O my Father, take me!MORIAH
38aCawn esgyn o'r dyrys anialwchCRUGYBAR
38bThe light of the morning is breakingCRUGYBAR
39aLlais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi "Dihangfa"!RHAD RAS
39bYe servants of God, your Master proclaimRHAD RAS
40Arglwydd, arwain trwy'r anialwch (Guide me, O Thou great Jehovah)CWM RHONDDA
41Dechreu canu, dechru canmol (Singing through the countless ages)Y DELYN AUR
42Lord, I hear of show'rs of blessing (Arglwydd, clywaf swn cawodydd)GROESWEN
43Dduw mawr! pa beth a welaf draw? (Great God! what do I see and hear?)DIES IRAE (MERTHYR TYDVIL)
44Y mae'r dyddiau'n dod i ben (Drawing near are the days)LLANFAIR
45aO! tyred, Arglwydd mawrMALVERN
45bLet all the nations singMALVERN
46We praise Thee, O God! for the Son of Thy love (Clodforwn Di Iôr am y Crist Dy Fab cu)PEN Y BRYN
47aYn Eden, cofiaf hynny bythTRE SALEM
47bO Lord, how happy should we beTRE SALEM
47c'R wy'n gweld o bell y dydd yn dodTRE SALEM
48Boed fy nghalon iti'n demel (Make my heart thy holy temple)ABERTEIFI
49"Forever with the Lord!" (Mor agos ambell waith)NES I DRE
50aDyma Feibil annwyl Iesu (This is Jesus' precious Bible)MOUNT OF OLIVES
50bOh, be with us, precious FatherMOUNT OF OLIVES
51'Rwy'n edrych, dros y bryniau pell (I gaze upon those distant hills)HIRAETH
52aUn fendith dyro imSIRIOLDEB
52bCome we that love the LordSIRIOLDEB
53I Galfaria trof fy wyneb (Here my eyes on Calv'ry gazing)PRICE
54Dal fi'n agos at yr Iesu (Keep me near Thee, gentle Saviour)ARFON
55aHenffych i enw Iesu gwiwLLEDROD
55bThese things shall be! A loftier raceLLEDROD
56aO Iesu mawr! rho'th anian burLLEF
56bCome, gracious Lord, descend and dwellLLEF
56cJesus, and shall it ever beLLEF

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us