9. Córko Syjońska

1 Córko Syjońska,
wesel bardzo się,
śpiewaj pieśń radosną,
o Jeruzalem!
Oto sprawiedliwy
Król twój idzie już;
Zbawca On prawdziwy,
hołd Mu z serca złóż!
Córko Syjońska,
wesel bardzo się,
śpiewaj pieśń radosną,
o Jeruzalem!

2 Synu Dawida,
o hosanna Ci!
Twoja ziemska bieda
zbawia świat ten zły.
O błogosławiony!
Zbawiasz nas, swój lud!
Bądźże uwielbiony
za te łaski cud!
Córko Syjońska,
wesel bardzo się,
śpiewaj pieśń radosną,
o Jeruzalem!

3 Na wysokościach
wieczna Bogu cześć!
Tu, choć w przeciwnościach,
śpieszmy ją też wznieść!
Niech pieśń nieustanna
brzmi do końca dni
i wieczne: hosanna,
Zbawco, Królu Ci!
Córko Syjońska,
wesel bardzo się,
śpiewaj pieśń radosną,
o Jeruzalem!

Czeski:

Plésej ty dceró,
dceró Sionská
jásej již a plésej
Jeruzaléme!
Král tvůj spravedlivý
tobě přichází,
Spasitel tvůj pravý,
kniže pokoje.
Vitej ty Krále,
Boha slavného!
Vitej jménem Páne,
Jeruzaléme!

Niemiecki:

Tochter Zion, freue dich,
jauchze laut, Jerusalem!
Sieh dein König kommt zu dir,
ja er kommt, der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich,
jauchze laut, Jerusalem!

Text Information
First Line: Córko Syjońska
Title: Córko Syjońska
German Title: Tochter Zion, freue dich
Author: Friedrich Heinrich Ranke (1826)
Language: Czech; German; Polish
Publication Date: 2002
Topic: Rok kościelny: Adwent
Tune Information
Name: TOCHTER ZION, FREUE DICH
Composer: Georg Friedrich Handel (1751)
Key: D Major
Source: Pieśń chóru: See, the conquering Hero Comes z oratorium Juda Machabeusz (Judas Maccabaeus) 1747, dodan w 1751 z oratorium Jozue (Joshua)Media
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us