Thành-tâm tôn Vua Thánh, đầy hiền-hách oai-phong

Text Information

First Line: Thành-tâm tôn Vua Thánh, đầy hiền-hách oai-phong
Language: Vietnamese

Instances

Instances (1 - 1 of 1)

Thánh Ca #6

Suggestions or corrections? Contact us