Se, jeg er med blandt deres Tal

Se, jeg er med blandt deres Tal

Author: Birgitte K. Boye
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Se, jeg er med blandt deres Tal,
Som engang Vidner være skal,
Naar Stjernes Lys udslukkes,
Jeg vaagne ved Basunens Klang,
Og disse Øine skal engang
Ved Verdens Fald oplukkes!
O Syn!
Guds Lyn
Himlen tænder,
Jorden brænder,
Verdens Dommer,
Krist, Guds Søn, i Skyen kommer!

2 Men jeg skal ham som Frelser se;
O, nu forsvinder Stræk og Ve,
Nu Dødens sorte Vinger,
Maa gjerne slaa omkring min Grav,
Det Legeme, som Gud mig gav,
Jeg med af Graven bringer.
Kald, Gud!
Mig ud
Af mit Gjemme!
Mig din Stemme
Skal ei strække,
Men til evig Fryd opvække.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #566

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d578

TextPage Scan

Kirkesalmebog #566

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #566

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #566

Suggestions or corrections? Contact us