Saa vidt som solens straaler stige

Saa vidt som solens straaler stige

Author: C. J. Boye
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Saa vidt som Solens Straaler stige
Fra Øst til Vest, i Syd og Nord,
Saa lad, o Herre Lysets Rige
Udbredes paa den hele Jord,
At alle, som i Mørket bo,
Optage Jesu Kristi Tro!

2 Som Østens blanke Stjerne førte
De fromme Mænd til Bethlehem,
Saa lad enhver, som Ordet hørte,
Af det veiledet vandre frem,
At alle Hjerter finde maa
Den Frelser, de skal bygge paa!

3 Hold Kristi Kors enhver for Øie,
Som paa sin Gjerning stoler trygt,
Og dem, som ydmygt sig nedbøie
Med Hjertet fuldt af Syndens Frygt,
Som ængste sig for Dom og Grav,
Giv Korset til Opreisnings Stav!

4 Styrk selv, o Herre, dem, der stride
I Prøvens Stund den gode Strid!
Vær nær hos alle dem, der lide,
Og gjør dem Smertens Taare blid!
Du er vort Haab, du er vort Skjold
Mod Synd og Død og Satans Vold.

5 Din Naades Vinger overskygge
Os med din Varetægt og Fred,
Lad Aand og Kraft i Landet bygge,
Giv Eng og Ager Frugtbarhed!
Mod Krigens Sverd beskjærm vor Ro,
Din Fred i Hus og Hjerte bo!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #179

Author: C. J. Boye

Caspar Johannes Boye was born in Kongsberg, Norway in 1791. He studied both law and theology at the University of Copenhagen, became a teacher and later served as rector in Søllerød, Helsingørand and Copenhagen. He died in 1853. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d568

TextPage Scan

Kirkesalmebog #179

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #179

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #124

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #179

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d412

Suggestions or corrections? Contact us