பக்தரே வாரும்

Representative Text

1 பக்தரே வாரும்
ஆசை ஆவலோடும்
நீர் பாரும், நீர் பாரும்
இப்பாலனை;
வானோரின் ராஜன்
கிறிஸ்து பிறந்தாரே!

பல்லவி:
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்,
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்,
சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்,
இயேசுவை.

2 தேவாதி தேவா,
ஜோதியில் ஜோதி,
மானிட தன்மை நீர் வெறுத்திலீர்.
தெய்வ குமாரன்,
ஒப்பில்லாத மைந்தன்; [பல்லவி]

3 மேலோகத்தாரே,
மா கெம்பீரத்தோடு
ஜென்ம நற்செய்தி பாடிப்
போற்றுமேன்;
விண்ணில் கர்த்தா நீர்
மா மகிமை ஏற்பீர்! [பல்லவி]

4 இயேசுவே, வாழ்க!
இன்று ஜென்மித்தீரே,
புகழும் ஸ்துதியும் உண்டாகவும்;
தந்தையின் வார்த்தை
மாம்சம் ஆனார் பாரும். [பல்லவி]

Source: The Cyber Hymnal #15775

Author: John Francis Wade

John Francis Wade (b. England, c. 1711; d. Douay, France, 1786) is now generally recognized as both author and composer of the hymn "Adeste fideles," originally written in Latin in four stanzas. The earliest manuscript signed by Wade is dated about 1743. By the early nineteenth century, however, four additional stanzas had been added by other writers. A Roman Catholic, Wade apparently moved to France because of discrimination against Roman Catholics in eighteenth-century England—especially so after the Jacobite Rebellion of 1745. He taught music at an English college in Douay and hand copied and sold chant music for use in the chapels of wealthy families. Wade's copied manuscripts were published as Cantus Diversi pro Dominicis et Festis p… Go to person page >

Translator (English): Frederick Oakeley

Frederic Oakeley graduated M.A. at Oxford, and took Orders in the Church of England. He became Prebendary of Lichfield Cathedral, preacher at Whitehall, and incumbent of Margaret Chapel, London. He was active in the "Oxford Movement," and in 1845, called attention to his views for the purpose of seeing if he could continue to hold an Oxford degree, with so great a change in his opinions. The question was tried, and he was perpetually suspended unless he retracted. He then resigned his positions in the Church of England, and entered the Church of Rome, in which he became a Priest, and Canon of the diocese of Westminster. His publications are numerous, and some of them have considerable value. --Annotations of the Hymnal, Charles Hutchi… Go to person page >

Translator (Tamil): Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: பக்தரே வாரும் (Paktarē vārum)
Title: பக்தரே வாரும்
English Title: O come, all ye faithful
Author: John Francis Wade
Translator (English): Frederick Oakeley
Translator (Tamil): Anonymous
Language: Tamil
Refrain First Line: சாஷ்டாங்கம் செய்ய வாரும்
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #15775
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #15775

Suggestions or corrections? Contact us