Jesus staar og rækker Hænder

Jesus staar og rækker Hænder

Author: Birgitte K. Boye
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Jesus staar og rækker Hænder
Til de arme Sjæle ud,
Tvilen fer og Troen kjender,
Siger: Herre min og Gud!
Fuld af Himlens Kjærlighed
Byder han dem Aand og Fred,
Som en Frugt udaf sin Pine;
Herren kjender alle Sine.

2 Søde Jesus, naar jeg leder
Efter dig i Tvilens Nat,
Naar mit Suk afmægtigt beder,
Lad min Sjæl da faa dig fat!
Tal dit store: Det er jeg!
Saa skal Mørkheds Magter ei
Mig den mindste Skade gjøre,
Thi min Jesu Magt er større.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #368

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d312

TextPage Scan

Kirkesalmebog #368

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #368

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #368

Suggestions or corrections? Contact us