Jesus græd, fald paa mit hjerte

Jesus græd, fald paa mit hjerte

Author: Birgitte K. Boye
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Jesus græd, Fald paa mit Hjerte,
O I dyre Taarer, ned!
Styr min Lyst og kvæg min Smerte
Understore Kjærlighed!
Vis mig Syndens Hæslighed,
Gjør mig den alvorlig led,
Giv mig, Mod, og gjør mig varlig
Hvor min Vei er haard og farlig!

2 Gud, fra os din Dom afvende!
Lær du vort besøgte Land
Sin Besøgelse at kjende,
Gid hver Sjæl og gid hver Stand
Have det i Minde sat,
Stand er Skygge, Klogskab Nat,
Hvor din Aand ei Lyset tænder,
Hvor man ei din Guddom kjender!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #506

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d303

TextPage Scan

Kirkesalmebog #506

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #506

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #336

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #506

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d210

Suggestions or corrections? Contact us