Jeg er frelst og dyrekjøbt

Jeg er frelst og dyrekjøbt

Author: J. J. Rambach; Translator: Birgitte K. Boye
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Jeg er frelst og dyrekjøbt
Og til Saligheden døbt,
I det Guddomsnavn, hvorved
Alle Knæ skal knæle ned;
Jet er talt blandt Hellige,
Og iført min Frelsere
Ved hans Aands Meddelelse.

2 Faderen har naaderig
For sit Barn erklæret mig;
Min korsfæsted' Kjærlighed
Bøiede sit Hoved ned,
Og velsignede min Sjæl;
Gjennem Tidens Ve og Vel
Er hans Aand min Trøst og Del.

3 Fuld af sønlig Kjærlighed
Har jeg gjort min Gud min Ed,
Med min Styrkes Gud i Pagt,
Vil jeg da ved Herrens Magt
Føre, mens jeg lever her,
Troens Skjold og Aandens Sværd
Imod Satans Gjerninger.

4 Gud, det er min Trøst og Fred,
At din Pagt den varer ved.
O Forbarmer, du som veed
Faldne Sjæles Usselhed,
Glider jeg paa Dydens Vei,
Kast mig da Algodhed, ei
Fra dit Aasyn bort – o nei!

5 Døbt, ved Daaben igjenfød,
Levende i Kristi Død,
Møder jeg og ofrer dig,
Gud, min store Skaber, mig!
Ræk min Afmagt Almagts Haand,
Hellige mit Liv, min Aand,
Til min Tro faar Overhaand!

6 Vig, o Mørkets Fyrste, vig!
Du har ingen Del i mig.
Sjælen er af Synden krænkt,
Men med Jesu Blod besprængt.
Vig, hver syndig Lyst herfra!
Jeg har svoret Jehova
Med et evigt, helligt: Ja!

7 Fader, Søn og Helligaand,
Giv mit Forsæt Overhaand!
Hold mig ved din Naademagt
Altid i min Daabes Pagt!
Saa skal jeg – o Kjærlighed,
Som jeg dør og lever ved,
Love dig i Evighed!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #42

Author: J. J. Rambach

Rambach, Johann Jakob, D.D., son of Hans Jakob Rambach, cabinet maker at Halle on the Saale, was born at Halle, Feb. 24, 1693. In 1706 he left school and entered his father's workshop, but, in the autumn of 1707, he dislocated his ankle. During his illness he turned again to his schoolbooks; the desire for learning reawoke; and on his recovery, early in 1708, he entered the Latin school of the Orphanage at Halle (Glaucha). On Oct. 27, 1712, he matriculated at the University of Halle as a student of medicine, but soon turned his attention to theology. He became specially interested in the study of the Old Testament under J. H. Michaelis. In May 1715 he became one of Michaelis's assistants in preparing his edition of the Hebrew Bible, for whi… Go to person page >

Translator: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg er frelst og dyrekjøbt
Author: J. J. Rambach
Translator: Birgitte K. Boye
Language: Norwegian
Notes: Som: Synge vi af Hjertens Grund
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #42

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #42

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #16

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #42

Suggestions or corrections? Contact us