Her, uden Sky og Skygge

Her, uden Sky og Skygge

Author: Birgitte K. Boye
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Her, uden Sky og Skygge
I synlig Salighed,
Her vilde Peder bygge,
Og aldrig stige ned,
Her var det godt at bo!
Hvor gjerne, Jesus kjære,
Vi vilde ogfaa være
Med dig udi din Ro!

2 Nei Peder, nei, din Kroning
Den kræver Guds Søns Blod,
Din Frelse og Forsoning
Gror op fra Korsets Fod.
Du stige atter ned!
Først naar du med ham lider,
Saa kommer vel de Tider,
Du ser Guds Herlighed.

3 Nu kan du Verden svare:
Vi ingen har forført,
Vi, som paa Berget vare,
Vi saa og vi har hørt;
Ved digtet Fabel blev
Ei vor Forstand bedraget,
Os Gud har selv behaget
At vise, hvad vi skrev.

4 Og dirrer for dit Øre
Gud Korsets Hammerslag,
Du kan fra Himlen høre
Guds Røst i al din Dag;
Selv Dødens sorte Nat
Guds Klarhed gjennenbryder,
Hans Raab saa stærke lyder,
At Jesus er di Skat.

5 O Talsmand, min Husvaler,
Som i vor Rat og Nød
Om Jesu Klarhed taler,
Og om hons Kors og Død,
Mit Hjerte gjennemtræng,
Tal, naar mit døve Øre
Kan intet mere høre
I min iskolde Seng!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #242

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d195

TextPage Scan

Kirkesalmebog #242

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #242

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #242

Suggestions or corrections? Contact us