Den tröst er stor

Den tröst er stor

Author: Birgitte K. Boye
Published in 6 hymnals

Representative Text

Den Trøst er stor,
At salig ere de,
Som høre, tror,
Og gjemme dine Ord,
Lad, o Jesus, dette ske!
Skab Troens Liv, Aandens Lyst
I vort Bryst,
At vi ved Ordets Saft
Maa volke frem i Kraft,
Og alt mere Naade faa,
Til vi Troens Ende naa,
Frelst ved dig i Himlen staa!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #31

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d61

TextPage Scan

Kirkesalmebog #31

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #31

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #38

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #31

Suggestions or corrections? Contact us