Den Helt, som knuste Dødens Magt

Den Helt, som knuste Dødens Magt

Author: Birgitte K. Boye
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Den Helt, som knuste Dødens Magt,
Han gik, alt som han havde sagt,
Til Faderen tilbage,
Da efter Paaske Morgengry
Han havde vandret her paany
I fyrretyve Dage.
Kom Sjæl,
Agt vel
Paa den største
Seiers-Fyrste,
Se ham stige
Op til Herlighedens Rige!

2 Følg med paa Berget, Følg hans Fjed,
Som Elisæus fulgte med
Den elskede Elias!
Bed saa indstændig, som han bad:
O, lad os aldrig skilles ad,
Forklærede Messias!
Hans Svar
Du har:
Vær kun rolig,
Følg mig trolig,
Stil din Klage,
Jeg er med dig alle Dage!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #410

Author: Birgitte K. Boye

Birgitte was born on March 7, 1742, in Gen­tofte, Den­mark. She was the daughter of Jens Jo­han­sen. Boye mar­ried a su­preme court judge in Co­pen­ha­gen, Den­mark. She found time to study German, French and English and translated hymns into Danish from these languages. As a hym­nist, she was in­volved with Guld­bergs og Har­boes Psalm­e­bog (Ove Guld­berg’s and Lud­vig Har­boe’s Psalt­er), to which she con­trib­ut­ed 146 hymns. She al­so pro­duced "na­tion­al dra­ma­tic writ­ing." She died on Oc­to­ber 17, 1824. Sources: Julian, p. 1001 & Stulken, p. 145  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d48

TextPage Scan

Kirkesalmebog #410

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #410

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #410

Suggestions or corrections? Contact us