ஆத்மமே சூரியனுடன் விழித்தெழுவாய்

Representative Text

1 சூரியனுடன் விழித்தெழு
அன்றன்றுள்ள வேலை நீ செய்,
சோம்பல் தள்ளி உற்சாகமாய்,
இந்நாள் பங்கை செய் பலியாய்.

2 உன் காலம் நேரம் காப்பாயே,
ஒவ்வொரு நாளும் வெகுமதி,
உன் தாலந்தை வளர்த்திடு,
அந்நாளுக்காய் உன்னை காப்பாய்.

3 சம்பாஷணையில் தூய்மையாய்,
உன் மனசாட்சி தெளிவாய்,
உன் உள், புரம் காண்பார் தேவன்,
உன் சிந்தை அவர் காண்கிறார்.

4 விழித்தெழு என் மனமே,
தூதரின் கீதம் சேர்ந்திடு,
இரா பகலாய் அழைக்கிறார்,
இராஜாவாய் என்றும் ஆள்பவர்.

பாடகர்க்குழாம் நீர் எழுவீர்,
உம் பக்தி பண் நீர் எழுப்ப,
நான் உம்மைப்போல் என் வாழ்விலே,
ஆராதித்தே நான் கழிப்பேன்.

Source: The Cyber Hymnal #15572

Author: Thomas Ken

Thomas Ken (b. Berkampstead, Hertfordshire, England, 1637; d. Longleat, Wiltshire, England, 1711) studied at Winchester College, Hart Hall, and New College, Oxford, England. Ordained in the Church of England in 1662, he served variously as pastor, chaplain at Winchester College (1669-1679), chaplain to Princess (later Queen) Mary in The Hague, and bishop of Bath and Wells (1685-1691). He was a man of conscience and independent mind who did not shirk from confrontations with royalty. When King Charles II came to visit Winchester, he took along his mistress, the famous actress Nell Gwynne. Ken was asked to provide lodging for her. The story is told that Ken quickly declared his house under repair and had a builder take off the roof! He later… Go to person page >

Translator: John Barathi

(no biographical information available about John Barathi.) Go to person page >

Text Information

First Line: சூரியனுடன் விழித்தெழு (Cūriyaṉuṭaṉ viḻitteḻu)
Title: ஆத்மமே சூரியனுடன் விழித்தெழுவாய்
English Title: Awake, my soul, and with the sun
Author: Thomas Ken
Translator: John Barathi
Language: Tamil
Copyright: Public Domain

Tune

OLD HUNDREDTH

This tune is likely the work of the composer named here, but has also been attributed to others as shown in the instances list below. According to the Handbook to the Baptist Hymnal (1992), Old 100th first appeared in the Genevan Psalter, and "the first half of the tune contains phrases which may ha…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #15572
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #15572

Suggestions or corrections? Contact us