Bliv hos os, Mester, dagen helder

Representative Text

1 Bliv hos os, Mester, Dagen helder!
Saa bad i Emmaus de To.
O Trøst, som Skriften mig fortæller,
Du blev, du gave dem Hjertero!
Hør ogsaa os, o du Guds Søn!
Vi bede just den samme Bøn.

2 Bliv hos os med din Aand tilstede,
O Mester, hver en Aftenstund!
At vi den rette Bøn maa bede,
For Øiet lukker sig i Blund,
Med ydmygt Suk for Hjertets Brøst,
Med Haab om Naadens Himmeltrøst.

3 Bliv hos os, Mester, med din Glæde,
Naar Lykkens Aftensol gaar ned;
Naar Smertens Dug vil Kinden væde,
Da styrk os i Tallmodighed!
Fortæl os om din egen Ve,
At du lod Herrens Vilje ske!

4 Bliv hos os du, naar Dagen helder,
Den sidste Livets tunge Dag,
Naar Dødens Nat med Magt udvælder
Og Frygt og Sorg gjør fælles Sag;
Med Troens Skjold udruste du
Den bange Sjæl mod Dødens Gru!

5 Mens Verdens Trøst da intet kvæger,
Du holder Nadverd her med os,
Vi drikke Kraft af Naadens Bæger.
Og byde Mørkets Magter Trods.
Med brustet Blik, med freidigt Sind,
Vi skue klart i Himlen ind.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #361

Author: C. J. Boye

Caspar Johannes Boye was born in Kongsberg, Norway in 1791. He studied both law and theology at the University of Copenhagen, became a teacher and later served as rector in Søllerød, Helsingørand and Copenhagen. He died in 1853. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Tune

[Hvo ved, hvor naer mig er min ende]


NEUMARK

Published in 1657 (see above) WER NUR DEN LIEBEN GOTT is also known as NEUMARK. Johann S. Bach (PHH 7) used the tune in its isorhythmic shape (all equal rhythms) in his cantatas 21, 27, 84, 88, 93, 166, 179, and 197. Many Lutheran composers have also written organ preludes on this tune. WER NUR DEN…

Go to tune page >


Timeline

Media

The Cyber Hymnal #15099
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #15099

Include 8 pre-1979 instances
Suggestions or corrections? Contact us