Text Results

Tune Identifier:"^wie_wohl_ist_mir_richter$"
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 7 of 7Results Per Page: 102050
Page scans

Wie wohl ist mir, o Freund der Seele

Appears in 60 hymnals Matching Instances: 6 Used With Tune: [Wie wohl ist mir, o Freund der Seele]
Audio

My Soul's Best Friend, What Joy and Blessing

Author: Wolfgang C. Dessler Meter: 9.8.9.8.9.9.8.9.9.8 Appears in 3 hymnals Matching Instances: 2 Used With Tune: WIE WOHL IST MIR Text Sources: composite translation
TextAudio

A Rest Remaineth for the Weary

Author: Johann S. Kunth Meter: 9.8.9.8.9.9.8.9.9.8 Appears in 2 hymnals Matching Instances: 2 Lyrics: 1. A rest remaineth for the weary; Arise, sad heart, and grieve no more; Though long the way, and dark and dreary, It endeth on the golden shore. Before His throne the Lamb will lead thee, On heav’nly pastures He will feed thee, Cast off thy burden, come with haste; Soon will the toil and strife be ended, The weary way which thou hast wended. Sweet is the rest which thou shalt taste. 2. The Father’s house has many a dwelling, And there will be a place for thee. With perfect love His heart is welling Who loved thee from eternity. His precious blood the Lamb hath given That thou might’st share the joys of Heaven, And now He calleth far and near: Ye weary souls, cease your repining, Come while for you My light is shining; Come, sweetest rest awaits you here! 3. O come, come all, ye weak and weary, Ye souls bowed down with many a care; Arise and leave your dungeons dreary And listen to His promise fair: Ye bore your burdens meek and lowly, I will fulfill My pledge most holy, I’ll be your solace and your rest. Ye are Mine own, I will requite you; Though sin and Satan seek to smite you, Rejoice! Your home is with the blest.; 4. There rest and peace in endless measure Shall be ours through eternity; No grief, no care, shall mar our pleasure, And untold bliss our lot shall be. Oh, had we wings to hasten yonder— No more o’er earthly ills to ponder— To join the glad, triumphant band! Make haste, my soul, forget all sadness; For peace awaits thee, joy and gladness— The perfect rest is nigh at hand. Used With Tune: WIE WOHL IST MIR Text Sources: Composite translation from German to English

O du, hvars kärlek sig förklarar

Author: J. O. Wallin, d. 1839 Appears in 2 hymnals Matching Instances: 1 Used With Tune: [O du, hvars kärlek sig förklarar]
Page scans

O Friend of souls, how blessed am I

Appears in 2 hymnals Matching Instances: 1 Used With Tune: [O Friend of souls, how blessed am I]
TextPage scans

What Wealth Of Joy Thy Presence Lendeth

Author: H. Brueckner; W. Dessler Meter: 9.8.9.8.9.9.8.9.9.8 Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 What wealth of joy Thy presence lendeth, O Jesus, Lover of my soul! My happiness on Thee dependeth, Who makest my poor spirit whole. The night of grief must quickly vanish When from my mind Thy love doth banish All tho'ts that cause me sore distress. My heaven here on earth I cherish, And all depressing ills must perish If I but feel Thy love's caress. 2 Tho' Thou thro' weary deserts lead me, I shall not fail to follow Thee; With bread from heaven Thou wilt feed me And waters clear will flow for me. I trust Thy ways, howe'er distressing, Because they end in naught but blessing; Enough that Thou wilt with me stay. For whom to honor Thou intendest Thou into sorrow's valley sendest: The night must e'er precede the day. 3 While death to others may seem dreary, To me it doth not so appear; For Thou dost not forsake the weary, But fillest their sad hearts with cheer. And who will dread the journey's ending When he thro' desert wilds is wending His way to yonder promised land? So, kindly Light, in beauty shining, I follow Thee without repining Until before God's throne I stand. 4 O Lover of my soul, what pleasure On life's dread way to lean on Thee! Thou lendest bliss in fullest measure, Nor sin nor death can torture me. Such blissful rest in Thee possessing, May I foretaste the greater blessing Which heaven hath for me in store. Hence, world, and come no more alluring; In Jesus I have bliss enduring: My Friend is mine for evermore! Topics: The Christian Life Cross and Comfort Used With Tune: SINNER'S FRIEND
Text

Hvad er det godt, i Jesu Arme

Author: U. B. v. Bonin; Brorson Appears in 7 hymnals Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Hvad er det godt, i Jesu Arme Som Skjødebarn at sove ind, Og ved hans Naades Bryst sig varme med et fra Sorgen friet Sind! Hvad vil du dig med Frygt besvære? Gud kan din Sorg alene bære, Hans Trosfasthed omskiftes ei; Han er dig altid tro forblevet, Og har sig med sit Blod forskrevet, At føre dig den rette Vei. 2 Hvor daarligt som en Hedning fare I alle Jammers Torner ind! Du kunde dig den Møie spare, Og favne Jesum i dit Sind; Da skulde Sorgen selv sig glemme, Og du en liflig Ro fornemme, At se hvad han af Evighed For Kjærlighed har til dig baaret, Som jo endnu er ubeskaaret, Og evig, evig bliver ved. 3 Hvi vil du græmme dig for Livet, Og hvad der hører Livet til? Gud, som dig har det første givet, Dig og det andet give vil. Den, Sjælen Himmel-Spise rekker, Og med sin Jesu Purpur dækker, Som er saa hjertehuld og tro, Han Legemet skal og betænke, At du dig derfor ei tør krænke, Men lade det paa Gud bero. 4 Umælende dig det kan sige, Ja hver en Skabning, smaa og stor, De tyde i Guds Almagts Rige Hans Forsyns Vei og klare Spor. Den lille Fugl, vor Herre nærer, Sig aldrig over Trang besværer, Er altid lystig, mild og vel, Gjør Mark og Skov til Pardiser, Og meer, end vi vor Herre priser, At vi maa skamme os ihjel. 5 Se Liljen i de grønne Dale! Hvo har vel smykket denne Brud? Hun skulde, om hun kunde tale, Dig skjelde for en Tistel ud. Blandt Torner ser du Rosens Ynde, At den dig vil til Troen skynde, Og alle Blomsters fagre Top I Tal og Skjønhed uden Ende, Som alle sig mod Himlen vende, Og vise dig til Gud henop. 6 Der ser man dem i deres Smykke Saa alle Tider mildt at le, At Salomon i al sin Lykke Mod den kun ringe var at se. Kan gud et græs saa høit begave, Hvad skal du da, min Sjæl, vel have For Prydelse og Herlighed, Som har den bedste Skjønhed arvet, Og er med Blodet purpurfarvet, Som flød af Jesu Vunder ned? 7 Den Deel, vi bruge her i Live, Er ikke megen Kummer værd, Een Ting er nødig ret at drive, Og tage sig af Hjertet nær. Hvor mangen gaar med Suk og Klager For det, som Gud sig selv paatager, Og bærer sorgen i sit Byrst Da tidt, naar ingen Redning kjendes, Ved hannem al vor Jammer vendes, Til Hjertens Glæde, Fryd og Lyst. 8 Saa hvil, min Sjæl, foruden Plage Saa stille i din Jesu Skjød! Lad dig den Glæde ei fratage, Men glæd dig dermed til din Død: At Gud i Kristo dig udvalte, Og alle dine Taarer talte Har afmaalt al din Gang og Vei; O, lad dig det dog engang sige, Din Gud han kan dig aldrig svige, Nei, Gud alene sviger ei. Topics: Femtende Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Opholdelsen Used With Tune: [Hvad er det godt i Jesu Arme]

Export as CSV