Text Results

Tune Identifier:"^tillflykt_swedish$"
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 12Results Per Page: 102050
Text

All Who Claim the Faith of Jesus

Author: Vincent Tuckey Stratton Coles, 1845-1929; F. Bland Tucker, 1895-1984 Meter: 8.7.8.7.8.7 Appears in 23 hymnals Matching Instances: 3 Lyrics: 1 All who claim the faith of Jesus Sing the wonders that were done When the love of God the Father O'er our sins the victory won, When God made the Virgin Mary Mother of the only Son. 2 Blessed were the chosen people Out of whom the Lord did come; Blessed was the land of promise Fashioned for his earthly home; But more blessed far the mother, She who bore him in her womb. 3 Therefore let all faithful people Sing the honor of her name; Let the Church, in her foreshadowed, Part in her thanksgiving claim; What God's mother sang in gladness Let Christ's people sing the same: 4 "Magnify, my soul, God's greatness; In my Savior I rejoice; All the ages call me blessed, In his praise I lift my voice; God has cast down all the mighty, And the lowly are his choice." Scripture: Luke 1:46-55 Used With Tune: TILLFLYKT
TextPage scans

Zion Stands with Hills Surrounded

Author: Thomas Kelly, 1769-1854 Meter: 8.7.8.7.4.7 Appears in 397 hymnals Matching Instances: 2 Lyrics: 1 Zion stands with hills surrounded; Zion kept by power divine; All her foes shall be confounded, Though the world in arms combine. Happy Zion, Happy Zion, What a favored lot is Thine! 2 Every human tie may perish; Friend to friend unfaithful prove; Mothers cease their own to cherish; Heaven and earth at last remove; But no changes But no changes Can attend Jehovah’s love. 3 In the furnace God may prove thee, Thence to bring thee forth more bright, But can never cease to love thee; Thou art precious in His sight: God is with thee, God is with thee, God, thine everlasting Light. Amen. Topics: The Church Used With Tune: JESUS, LÅT DIN RÄDDA DUFVA
Text

Jesus Said to All the People

Author: Ann Evans Meter: 8.7.7.8.7.7 Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Jesus said to all the poeple as they crowded chose to hear, "God loves you as I love you; God is with you everywhere." Jesus showed that God loves me; God is with me everywhere. 2 Jesus said to all the people as he taught them how to pray, "God loves you as I love you; God knows the prayers you pray." Jesus taught that God loves me; God knows the prayers I pray. Topics: Swedish Used With Tune: JESUS, LAT DIN
TextPage scans

Kom, o syndare, du arme

Author: Joseph Hart Meter: 8.7.8.7.4.7 Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Kom, o syndare, du arme, Full of krankhet, så och nöd; Jesus redo är att frälsa Dig ifrån en evig död. Han år måktig, han år nådig; Tvifla ej, då själf han bjöd! 2 Kom, du fattige, välkommen, Gläds, att sådan nåd dig bjuds! "Utan penningar, för intet" Lifvets bröd dig står till buds. Hvarje nåd vill Jesus gifva, Han, som är ditt lif, din Gud. 3 Låt ej lagens dom dig hindra Eller din ovärdighet! All den värdighet han fordrar Är, att du din ringhet vet Och att honom du behöfver: Han, som är ditt lif, din Gud. 4 Kom, betungade och trötte, Du, som fallets prägel bär! Dröjer du, tills du "blir bättre," Då du aldrig komma lär. Syndare vill Jesus frälsa: Kom, så full af synd du är! 5 Kämpande i örtagården se din Frälsare, och hör Från det blodbestänkta korset Honom ropa, förr'n han dör: "Det fuldkomnadt är!" ditt hjärta, Syndare, ej tvifla bör! 6 Hör, din Gud, som mänska blifvit, Prisar kraften af sitt blod; Lita då därpå fullkomlight, Tag ej annan tröst för god: Ingen utan Jesus Kristus Kan ge tröstlöst hjärta mod! Topics: Väckelse och Inbjudning; Invitation Used With Tune: JESUS, LÅT DIN RÄDDA DUFVA

Give, O Lord, unto Thy Servant

Author: Lina Sandell, 1832-1903; E. Gustav Johnson, 1893-1974 Meter: 8.7.8.7.8.7 Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Topics: Guidance in Pilgrimage; Inner Life; Rest; Temptation Scripture: Psalm 23 Used With Tune: TILLFLYKT

Jesus, Friend So Kind and Gentle

Author: Philip E. Gregory, 1886-1974 Meter: 8.7.8.7.8.7 Appears in 10 hymnals Matching Instances: 1 Topics: Blessing of a Child; Heritage Hymns Scripture: Mark 10:13-16 Used With Tune: TILLFLYKT
Audio

Lord of Life and King of Glory

Author: Christian Burke Appears in 34 hymnals Matching Instances: 1 Topics: The Church The Christian Family Used With Tune: TILLFLYKT

Gjør mig stille

Author: Lina Sandell Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 First Line: Jesus, lad din bange due Used With Tune: [Jesus, lad din bange due]
TextPage scans

Nåd och Aga

Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 First Line: Hvarför sucka, hvarför klaga Lyrics: 1 Hvarför sucka, hvarför klaga, Om ej allt är dig i lag? Nåd, förlåtelse och aga Höfves barnen hvarje dag. Var blott stilla, Var blott stilla Under Herrens kärlekslag. 2 Utan kors kan du ej vara, Om du lif i Kristus fått, Ty, hur skulle han väl spara På en sak, som gör så godt. den han älskar, Den han älskar Agar han till nytta blott. 3 Agan är ju ock beviset Att du är en äkta son. O, så fly då ej för riset, Löp ej undan därifrån, Se din Fader, Se din Fader, Om din välfärd helt är mån. Used With Tune: [Hvarför sucka, hvarför klaga]

Pages


Export as CSV