Text Results

Tune Identifier:"^radujmy_sie_chrzescijanie_11171$"
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 3 of 3Results Per Page: 102050
TextPage scans

Radujmy się, chrześcijanie

Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Radujmy się, chrześcijanie, sławiąc Pańskie zmartwychwstanie. Przez wesołe zaśpiewanie: Bogu, Bogu chwała. 2 Był dla naszych win zabity, w prześcieradłach w grobie skryty, wstał, gdy ranne błysły świty. Bogu, Bogu chwała. 3 Anioł Pański się objawił i od grobu głaz odstawił, straże strachem zaś nabawił. Bogu, Bogu chwała. 4 Gdy niewiastom, co śpieszyły, by Go w grobie namaściły, mówił, by się nie trwożyły. Bogu, Bogu chwała. 5 Zmartwychwstanie ogłaszali ci, co grobu pilnowali, gdy do miasta uciekali. Bogu, Bogu chwała. 6 Bowiem prawda zwyciężyła, mocą swoją świat zdobyła, w sercach się zakorzeniła, Bogu, Bogu chwała. 7 Więc weselmy się dnia tego ze zwycięstwa przesławnego Zbawiciela, prawdy Jego. Bogu, Bogu chwała. 8 Przez Twe, Chryste, zmartwychwstanie daj nam z grzechów też powstanie, bo Ty moc masz wieczną, Panie! Bogu, Bogu chwała. Topics: Rok kościelny Wielkanoc Used With Tune: RADUJMY SIĘ, CHRZEŚCIJANIE Text Sources: Staropolski XVII w.
TextPage scans

Dziś Zbawiciel

Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 First Line: Dziś Zbawiciel nasz jedyny Lyrics: 1 Dziś Zbawiciel nasz jedyny do niebieskiej wszedł krainy. Niechże cześć Mu będzie dana: Chwalcie, chwalcie Pana! 2 Tam otoczon majestatem Zbawca świata rządzi światem. Niechże cześć Mu będzie dana: Chwalcie, chwalcie Pana! 3 Korz się chrześcijański zborze, przed Nim w szczerej serc pokorze, a zginając swe kolana: Chwalcie, chwalcie Pana! 4 Kiedyś Pan nasz w blasku chwały, przyjdzie sądzić świat ten cały' wtenczas trzódko ty wybrana, chwalić będziesz Pana! 5 Uwielbiajmy Najwyższego, Boga, Zbawiciela swego! Niechże cześć Mu będzie dana: Chwalcie, chwalcie Pana! Topics: Rok kościelny Wniebowstąpienie Pańskie Used With Tune: RADUJMY SIĘ, CHRZEŚCIJANIE Text Sources: Śpiewnik wileński, 1856

O najmilszy Zbawicielu

Author: ks. Jan Hus, d. 1415; ks. Jerzy Heczko d. 1907 Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Topics: Wiara, milość, nadzieja Ukryci w Boźej milości Used With Tune: RADUJMY SIĘ, CHRZEŚCIJANIE

Export as CSV