Instance Results

In:instances
Text Identifier:"^beje_mouin_se_you_roua_damou$"

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 2 of 2Results Per Page: 102050
Text

Bejé mouin, sé you Roua d'amou (The God of love my Shepherd is)

Hymnal: Global Praise 1 (Rev. ed.) #11 (2000) Hymnal Title: Global Praise 1 (Rev. ed.) First Line: Bèjé mouin, sé you Roua d'amou Lyrics: HAITIAN CREOLE- 1 Bèjé mouin, sé you Roua d'amou, Bonté li p'ap janm fini. Si sé liminm ki Sovè mouin, Mouin p'ap janm manké an yen. Refrain: Koté, dloa, koulé pi fré, Sé la, li va kondui mouin, E sé koté zèb yo pi bèl Li mété paturaj mouin. 2 Mouin té fou lè mouin té lité l, Min limimm vi ni chachém, E sou zépòl li, li pòtém Byen kontan ak li m'tou nin. [Refrain] 3 Minm si mouin ouè lanmò anfas, Mouin p'apé pé you ti kras. Grobaton ou ap protéjém, Koua ou dévan ap gidém. [Refrain] 4 Ou ranjé ou si bèl kouvè, Pou mouin, dévan tout lénmim. Ou manjé ak mouin, ou banm bouè, Dlo kè sièl la sèl gin yen. [Refrain] 5 Nin pòt ki sa ki kab rivé, Juskala fin m'a suivou. E pi nan sièl la m'a chanté, Gras ou ki p'ap janm fini. [Refrain] Topics: Psalms Scripture: Psalm 23 Languages: Haitian Creole Tune Title: [Bèjé mouin, sé you Roua d'amou]
Text

Bejé mouin, sé you Roua d'amou (The God of love my Shepherd is)

Hymnal: Global Praise 1 (Rev. ed.) #13 (2000) Hymnal Title: Global Praise 1 (Rev. ed.) First Line: Bèjé mouin, sé you Roua d'amou Lyrics: HAITIAN - 1 Bèjé mouin, sé you Roua d'amou, Bonté li p'ap janm fini. Si sé liminm ki Sovè mouin, Mouin p'ap janm manké an yen. Refrain: O wi mwen konnen, O wi mwen konnen, o wi mwenkonnen non Jezi gen yen Pisans, O wi mwen konnen, O we mwen konnen, o wi mwenkonnen non Jezi gen yen Pisans. 2 Mouin té fou l'mouin té lité l, Min liminm vi ni chachém, E sou zé pòl li, li pòtém Byen kontan ak li m'tou nin. [Refrain] 3 Minm si mouin ouè lanmò anfas, Mouin p'apé pè you ti kras. Grobaton ou ap protèjèm, Koua ou dévan ap gidém. 4 Ou ranjé you si bèl kouvè, Pou mouin, dévan tout lènmim. Ou manjé ak mouin, ou banm bouè, Dlo kè sièl la sèl gin yen. [Refrain] 5 Ninpòt ki sa ki kab rivé, Juskala fin m'a suivou. Epi nan sièl la m'a chanté, Gras ou ki p'ap janm fini. [Refrain] Topics: Psalms Scripture: Psalm 23 Languages: Haitian Creole Tune Title: [Bèjé mouin, sé you Roua d'amou]

Export as CSV