Text Results

Tune Identifier:"^o_think_of_the_home_over_there_okane$"
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 11 - 15 of 15Results Per Page: 102050
Page scans

Glaube nur

Author: C. F. Paulus Appears in 3 hymnals First Line: O, fürchte dich nicht, meine Seel Refrain First Line: Glaube nur, glaube nur Used With Tune: [O, fürchte dich nicht, meine Seel]

Vi har ett Hjem

Author: D. W. C. Huntington Appears in 1 hymnal First Line: O tænk, hvilket land over der Refrain First Line: Over der, over der Used With Tune: [O tænk, hvilket land over der]

Gud ske Lov

Appears in 1 hymnal First Line: Hvor saligt paa Jesus at tro Used With Tune: [Hvor saligt paa Jesus at tro]

Salige Hjem hos Gud

Appears in 1 hymnal First Line: Ak, salige hjem hos vor Gud Refrain First Line: Hos vor Gud Used With Tune: [Ak, salige hjem hos vor Gud]
TextPage scans

Ack, saliga hem hos vår Gud

Author: D. W. C. Huntington Appears in 3 hymnals Refrain First Line: Hos vår Gud, hos vår Gud Lyrics: 1 Ack, saliga hem hos vår Gud, Där den lefvande älf rinner fram, Där de frälse i skinande skrud Böja knä för det slaktade Lamm. Hos vår Gud, hos vår Gud, Ack, saliga hem hos vår Gud! Hos vår Gud, hos vår Gud, Ack, saliga hem hos vår Gud! 2 Ack tänk, hvilken skar hos Gud, Utaf vänner, som lyktat sin färd, Och som nu höja segrande ljud I sitt hem i den himmelska värld. Hos vår Gud, hos vår Gud, Ack tänk, hvilken skar hos Gud! Hos vår Gud, hos vår Gud Ack tänk, hvilken skar hos Gud! 3 Där har jag min Jesus hos Gud Och de kära, som re'n hunnit hamn; O, så vill jag som längtande brud Skynda dit till min Frälsares famn? Hos vår Gud, hos vår Gud, Där har jag min Jesus hos Gud! Hos vår Gud, hos vår Gud Där har jag min Jesus hos Gud! 4 Och snart är jag hemma hos Gud, Ty min vandring är nära sitt slut; Många kära mig vänta hos Gud, Som sitt mål hafvahunnit förut. Hos vår Gud, hos vår Gud, Ack, snart är jag hemma hos Gud! Hos vår Gud, hos vår Gud, Ack, snart är jag hemma hos Gud! Topics: Det Himmelska Hemmet; The Heavenly Home Used With Tune: [Ack, saliga hem hos vår Gud]

Pages


Export as CSV