Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Himnaro Esperanta, 5-a eld.

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Venu nun, animo miaSCHMÜCKE DICHTune InfoTextPage Scan
2Ho Jesuo, staruTextPage Scan
3Por laŭdi vin, SinjoroST. ALPHEGETextPage Scan
4Turnu ĉiu koroOXFORDTextPage Scan
5Al Dio nun kun ĝoja kri'TextPage Scan
6Gloron al la Dia PatroTextPage Scan
7Ho anĝeloj! La SinjoronTextPage Scan
8Nun danku ni al DioBISHOPGARTHPage Scan
9Nun Dion danku niPage Scan
10Vin anĝeloj himnas ĉiamPage Scan
11Anĝelaro kaj homaroPage Scan
12Ho ĉiuj faroj de Dio, Benu al Dio!Page Scan
13Ho tuta kreitaro DiaLASST UNS ERFREUEN (EASTER SONG, ST. FRANCIS)Page Scan
14Sen vortoj kantas la ĉiel'TextPage Scan
15Dio, reĝanta en ĉiel'Page Scan
16Laŭdu ni Dion, la reĝon potencan de l' teroPage Scan
17Venu, kaj el plena koroPage Scan
18Hodiaŭ ĝoju ĉies kor'Page Scan
19Laŭdu la ĉielan ReĝonPage Scan
20Nun gaje kantu niPage Scan
21Al la Patro Dia Venu koro niaPage Scan
22Al vi, SinjoroISLINGTONPage Scan
23Sankta Patro, estu Mia defendantoPage Scan
24Sankta, Sankta, sankta! Dio adorataPage Scan
25Aŭdu! forta voko sonasPage Scan
26Ho venu vi, Emanuel!Page Scan
27Alestu, fidelaj, ĝoje triumfantajPage Scan
28Ĉeestu, fiduloj, ĝojaj, trimfantajPage Scan
29Beb' de Maria En stala trogo—Page Scan
30Bebo Dia, Tamen niaPage Scan
31Dormu, Savanto miaPage Scan
32En la reĝa BetlehemoPage Scan
33En la vintromezoPage Scan
34Ho eta urbo Betlehem!Page Scan
35Ho paŝtistoj Betlehemaj!Page Scan
36Jen al ni naskiĝis Fil'Page Scan
37Kantas anĝelara ĥor'Page Scan
38La Vorto enkarniĝisPage Scan
39Paca nokt', sankta vesper'!Page Scan
40El la oriento Venis saĝular'Page Scan
41Ĉe l' Kristofesto ĝojas niPage Scan
42En Kristnaska vespero, el alta ĉiel'Page Scan
43Filo plej hela de horo matenaPage Scan
44Kiel la saĝuloj triPage Scan
45Vespere, antaŭ longePage Scan
46Kvardek tagojn, kvardek noktojnPage Scan
47Kristo, vi, Sinjoro, Kiam inter niPage Scan
48Kristo la stirilon tenasPage Scan
49Muĝis ventego sur la mar'Page Scan
50Ŝipeto estis sur la mar'
51Tra l' velo ŝirita ventegoj muĝadas
52Ventoj furioze bruas
53Se, paŝante teran vojon
54Al vi, Sinjoro, estu
55En lando malproksime for
56Ho Sankta Kap', kronita
57Jesuo sankta! kiel vi ofendis
58La Krucon rigardante, mi
59Staris la patrino plore
60Haleluja! Haleluja! Dion laŭdu ĉiu kor'
61Heliĝas noktombraro
62Ho! triumfa Pasktagiĝo, Haleluja!
63Kristo vivas! Morto, do
64La tago releviĝa!
65Ne plu batalo, lukto, dolor'
66Kristo nun la tombon lasas
67La suno subiris, kaj Jakob laciĝis
68Vi estas, Jesuo, por ĉiu la Vojo
69Amatan historion
70Diru la historion
71Homanimoj! Kial ŝafe
72Ho venu vi, laculoj
73Savanton mi havas, preĝantan en gloro
74Karan Amikon ĉie mi serĉadas
75Amikon karan trovis mi!
76Kristo estas Frato nia
77Kristo, la trezoro
78Sen vi mi kion farus
79Ĉu lacega, korpremita
80Kristo kun mi, Kristo ene
81Mi amas la SinjoronWOLVERCOTETune InfoText
82Mi demandas ĉiam:
83Trans la malkvieta maro
84Jesuan nomon gloru kun
85Jesuo! Tiu dolĉa nom'
86Matene vekiĝante
87Nun al Kristo sonu kanto
88Filo de Dio, nin vokadu
89Patro en ĉiel' sidanta
90Aŭdu nin, Jesuo
91Al ni, Spirito Sankta, venu
92Spirito Sankta! Venu vi
93Ho Dia Spir'! Enspiru min
94Sankta Spirito, vin
95Dia vorto restas
96Jesuo, vi atendas
97Laca pro mia peko kaj mizer'
98Al Dio konfidante
99Dio, ni adoras vin
100Dio, pli apud vin

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us