Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet

Publisher: Evangelisten Publ. Society's forlag, Chicago, 1906
Language: Norwegian
Notes: 512 hymns; 19 Korafdeling (Choir pieces)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Hellig, hellig, hellig, Herre Gud almætig[Hellig, hellig, hellig, Herre Gud almætig]
2Kom, almagts konge, du[Kom, almagts konge, du]
3O store Gud, vi lover dig[O store Gud, vi lover dig]
4Pris Gud, fra hvem al naade er![Pris Gud, fra hvem al naade er!]
5Kron nu Guds lam, ham kron[Kron nu Guds lam, ham kron]
6Søde Jesus, vi er her[Søde Jesus, vi er her]
7Jesus, som iblandt os staar[Jesus, som iblandt os staar]
8Lover Herren, han er nær[Lover Herren, han er nær]
9O Herre Krist, dig til os vend[O Herre Krist, dig til os vend]
10O Gud, af naade rig og stor[O Gud, af naade rig og stor]
11Søde Jesus, kom at røre[Søde Jesus, kom at røre]
12O Helligaand, kom til os ned[O Helligaand, kom til os ned]
13Kom til os, o himmelske due[Kom til os, o himmelske due]
14Aand fra himlen, kom med naade[Aand fra himlen, kom med naade]
15O lue fra Guds kjærlighed[O lue fra Guds kjærlighed]
16Herre, samle nu os alle[Herre, samle nu os alle]
17Kom, o Jesus, til vort møde[Kom, o Jesus, til vort møde]
18Herlige stunder saa dyrebare[Herlige stunder saa dyrebare]
19Tak, o Herre, at du samler[Tak, o Herre, at du samler]
20Kjære Jesus, lad os hvile[Kjære Jesus, lad os hvile]
21Kom, huldeste forbarmer god[Kom, huldeste forbarmer god]
22Hviledag, hvor skjøn du er[Hviledag, hvor skjøn du er]
23Ordets lærdom, bøn og sang[Ordets lærdom, bøn og sang]
24Nu takker alle Gud[Nu takker alle Gud]
25Lov og tak og evig ære[Lov og tak og evig ære]
26Hvor salig er den lille flok[Hvor salig er den lille flok]
27Jesus, Jesus, Jesus sigter[Jesus, Jesus, Jesus sigter]
28Herre, bevar og velsigne din ager[Herre, bevar og velsigne din ager]
29Jesus, styr du mine tanker[Jesus, styr du mine tanker]
30O hellige treenighed[O hellige treenighed]
31Min Jesus, lad mit hjerte faa[Min Jesus, lad mit hjerte faa]
32Jesus, lad din bange due[Jesus, lad din bange due]
33Din kjærlighed, o fader![Din kjærlighed, o fader!]
34Gaa mig ei forbi, o frelser[Gaa mig ei forbi, o frelser]
35O, Jesus Krist, jeg flyr til dig[O, Jesus Krist, jeg flyr til dig]
36Klippe, du, som brast for mig[Klippe, du, som brast for mig]
37Jeg er din, o Gud, jeg har hørt din røst[Jeg er din, o Gud, jeg har hørt din røst]
38O, hør mit raab, vær naadig nu mod mig[O, hør mit raab, vær naadig nu mod mig]
39O bønnestund, du bringer mig[O bønnestund, du bringer mig]
40Vær naadig mod mig, Jesus[Vær naadig mod mig, Jesus]
41Der skal bli' strømme af naade[Der skal bli' strømme af naade]
42Jeg ved en stund af salig ro[Jeg ved en stund af salig ro]
43Jesus, din søde forening at smage[Jesus, din søde forening at smage]
44Jesus, frelser, lods du mig[Jesus, frelser, lods du mig]
45Herre Jesus, du, som sagde[Herre Jesus, du, som sagde]
46Nærmere, Gud, til dig[Nærmere, Gud, til dig]
47Gode hyrde, lod og bær os[Gode hyrde, lod og bær os]
48Hvilken ven vi har i Jesus[Hvilken ven vi har i Jesus]
49En liden stund med Jesus[En liden stund med Jesus]
50Jeg trænger dig hver stund, O Jesus kjær[Jeg trænger dig hver stund, O Jesus kjær]
51Som hjorten skriger efter vand[Som hjorten skriger efter vand]
52Hellige fader, hør mig, naar jeg beder[Hellige fader, hør mig, naar jeg beder]
53Herre, du velsigner alle[Herre, du velsigner alle]
54Herre, lad din aand, som spreder[Herre, lad din aand, som spreder]
55Stille timer for vor Gud i bøn[Stille timer for vor Gud i bøn]
56Herre, mit hjerte Længes[Herre, mit hjerte Længes]
57O Krist, du sande lys og vei[O Krist, du sande lys og vei]
58Din røst, o Jesus sød[Din røst, o Jesus sød]
59Du, som af kjærlighed Døde for mig![Du, som af kjærlighed Døde for mig!]
60Kom, du naadens, rige kilde[Kom, du naadens, rige kilde]
61Jesus, gjør mig stille, stille[Jesus, gjør mig stille, stille]
62Fly som en fugi til din klippe[Fly som en fugi til din klippe]
63Synder, o hør, du, some lider nød[Synder, o hør, du, some lider nød]
64Kom, nu til Jesus, løb ham imod[Kom, nu til Jesus, løb ham imod]
65O vaagner op af verdens drømme[O vaagner op af verdens drømme]
66Nogen vil gaa gjennem himlens port[Nogen vil gaa gjennem himlens port]
67Sagte og inderlig Jesus nu kalder[Sagte og inderlig Jesus nu kalder]
68Gud dig kalder, forlorne, han kalder, iagttag![Gud dig kalder, forlorne, han kalder, iagttag!]
69Hvo som helst Kan bli' frelst[Hvo som helst Kan bli' frelst]
70Naar vi raaber, naar vi be'r[Naar vi raaber, naar vi be'r]
71Jesus saa inderlig kalder dig hjem[Jesus saa inderlig kalder dig hjem]
72I den sene midnats time[I den sene midnats time]
73Det ord er fast og i alle maader[Det ord er fast og i alle maader]
74Kjære sjæl, som gik bort fra din fader og Gud[Kjære sjæl, som gik bort fra din fader og Gud]
75Kom til Jesus, Kom til Jesus[Kom til Jesus, Kom til Jesus]
76Ei langt, ei langt fra Guds rige[Ei langt, ei langt fra Guds rige]
77Lad ei Guds kaid gaa dig forbi[Lad ei Guds kaid gaa dig forbi]
78Om engang til himlen du agter at naa[Om engang til himlen du agter at naa]
79Vi har hørt en fryd'fuld lyd[Vi har hørt en fryd'fuld lyd]
80O, hvor stort at tro paa Jesus i de unge aar[O, hvor stort at tro paa Jesus i de unge aar]
81Se, Jesus af Nazaret drager her frem[Se, Jesus af Nazaret drager her frem]
82Jesus banker paa hos dig[Jesus banker paa hos dig]
83Jer har et budskab, en hilsen fra Jesus[Jer har et budskab, en hilsen fra Jesus]
84Vor fader udi himmelen[Vor fader udi himmelen]
85Naar høsten er endt og vor sommer forbi[Naar høsten er endt og vor sommer forbi]
86"Følger mig," en stemme lyder["Følger mig," en stemme lyder]
87Tag op dit kors, som Jesus bød[Tag op dit kors, som Jesus bød]
88Mesteren er her, ak hør, han kalder dig[Mesteren er her, ak hør, han kalder dig]
89O, aabne dit hjerte for Herren[O, aabne dit hjerte for Herren]
90Kan du endnu gaa og drømme[Kan du endnu gaa og drømme]
91Aabent staar Jesus forbarmende hjerte[Aabent staar Jesus forbarmende hjerte]
92Hør, hvad under Gud har gjort[Hør, hvad under Gud har gjort]
93End er der rum[End er der rum]
94Vaagn op, vaagn op, ak hør et bud[Vaagn op, vaagn op, ak hør et bud]
95Herren staar ved hjertets dør[Herren staar ved hjertets dør]
96Lever du det nye livet[Lever du det nye livet]
97Du betyngede sjæl[Du betyngede sjæl]
98Kjære sjæl, som fjernt mon vandre, kom igen![Kjære sjæl, som fjernt mon vandre, kom igen!]
99Du er falden, det er sandt, men tro igjen![Kjære sjæl, som fjernt mon vandre, kom igen!]
100Hør, naadens budskab lyder Vidt omkring i alle land[Hør, naadens budskab lyder Vidt omkring i alle land]

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us