So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Adoru: ekumena diserva libro

Editor: Adolf Burkhardt, Albrecht Kronenberger, Bernhard Eichkorn
Publisher: IKUE kaj KELI, Rome/Rotterdam, 2001
Language: Esperanto
Notes: The texts and indexes (and many tunes) of Adoru are available online at http://web2py.dli-info.net/urban/es/schlagwort?sw=Adoru
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
308Al Vi, Sinjoro, estu honoro, laŭdo, glor'
309«Hosana, Hosanega!» laŭt-kantas infanar'.ELLACOMBE
310aHosana, ho Fil' de David!
310bDi', mia Di'! Kial do Vi min forlasis
310cKristo venkas, Kristo reĝas (Christus vincit, Christus regnat)
310dVenkas Kristo, reĝas Kristo
311aNi fieru en la kruco de Kristo
311bLa kaliko, kiun ni benas
311cLaŭdon, Kristo, Reĝo kaj Savanto!
311dKie karitat' kaj amo (Ubi caritas et amor)
311eKie amo kaj karitat' (Ubi caritas et amor)
311fKie karitat' kaj amo (Ubi caritas et amor)
312aKristo, la Filo de Dio, elaĉetis nin per Sia sango
312bPatro, en Viajn manojn mi fide transdonas min
312cKristo estis obeema ĝis la mort'
312dVidu la lignon krucan (Ecce lignum crucis)
312eVidu la krucon, sur kiu pendis
313aJen la lumo de Kristo
313bElsendu Vian Spiriton
313cProtektu min, Di', ĉar mi konfidas al Vi
313dAl Dio mi kantos, forte Li manifestis sin
313eVi min levis, Sinjor'
313fVi ĉiuj ĉerpos akvon, la akvon de la sav'
313gDi', Viaj vortoj vortoj de l' vivo
313hMi soifas kore pri Vi, Sinjor'
313iKoron puran kreu en mi, Sinjor'
313jHaleluja
313kHaleluja. Haleluja. Haleluja.
313lKristo nia Pasko, haleluja
314Al Di' tronanta estu glor'
315Jesu, nia viv', konsolo
316Vivas Li, nia Sinjoro
317Aperis jam la glora tag'
318Dio la venkon gajnis
319Ho bela paska tag'!
320Krist' resurektis, haleluja
321Ho Revivanto, al Vi estu glor'
322Ĝojan tagon ni deziris
323Kristo leviĝis post la kructurmento
324Tie ĉi en la mond' estas vi en angor'
325Nia Estro el la morto leviĝis
326Krist' Jesuo la Savanto
327La tago releviĝa! Ho mond' kun laŭta kri'ELLACOMBE
328Kiu en Kristo
329Krist' per la Dia forto
330Kristo leviĝis el la mort'
331Ĉi tiun tagon faris Di'
332Ni fidu al la vivo
333Ekruĝas nun aŭrora hel'
334Sur tomb' kia lumo, Li vivas, ho mir'
335Ne plu batalo, lukto, dolor'
336Ĝojegu, alta vi ĉiel'
337Haleluja! Haleluja! Dion laŭdu ĉiu kor'
338Krist', Venkinto, el la tomb'
339Kantu vi al Dio (Jubilate Deo)
340Krist', la Reĝo de l' ĉielo
341Kristo leviĝis
342Kristo vivas, ho ĝojiga vort'
343Ĉielen iris la Sinjor'
344Krist' alĉielis. Li sendis la Spiriton
345Al lando de l' eterna glor'
346Venu, Kreanto, Di-Spirit' (Veni, Creator Spiritus)
347Spirito Sankta, venu
348Ho venu, sankta Paraklet'
349Spirito de la vero
350Spirito de la vero
351Spirito Sankta, venu por
352Ni petas Vin, sankta Di-Spirit’NUN BITTEN WIR
353Venu, Kreanto, Di-Spirito
354La blovo de l’ Spirit’[La blovon de l’ Spirit’]
355Nia vivo estu fest’[Nia vivo estu fest’]
356Ho Dia Spir’! Inspiru min
357Kiel fajro disvastiĝas[Kiel fajro disvastiĝas]
358Venu, ho Spirito Dia
359Venu, Sankta Di-Spirit’ (Wa Wa Wa Emimimo)[Venu, Sankta Di-Spirit’ (Wa Wa Wa Emimimo)]
360Venu jam, ho Spirit’ Kreanto[Venu jam, ho Spirit’ Kreanto]
361Ho Estro de l’ ĉiela sfer’ACH GOTT UND HERR
362Beatajn ĝojojn revenigas
363Sendu, Jesuo, sendu al ĉiuj ni[Sendu, Jesuo, sendu al ĉiuj ni]
364Kaptu min, Sankta Spirito[Kaptu min, Sankta Spirito]
365aSed la dek unu disĉiploj iris en Galileon
365bFine, fratoj, adiaŭ
365cAlta Triunu’ beata (Alta Trinità beata)LAUDE ITALIANA
366Al Dio sola estu glor’ALLEIN GOTT IN DER HÖH
367Ni, el popoloj multaj sur la ter’
368Ni gloras Vin, ho riĉa font’OLD 100TH
369Nin tenu, Di’, ĉe Via Vort’ERHALT UNS, HERR
370Sankta Di-Patro, estu nun proksima
371Luno kaj sun', akvo kaj vent'[Luno kaj sun', akvo kaj vent']
372Nia Patro ĉiela[Nia Patro ĉiela]
373Kaŝita Vi, triunu Di'
374Nin, ho Patro, pilotadu
375Al Vi decas la honoro
376Venu, tutpova Di'
377Al Dio sola estu glor'
378Riverence ni kliniĝu
379Tantum ergo sacramentum
380Laŭdu, Cion, vian Kriston
381Adoras mi devote Vin (Adoro te devote)
382Elvirgina korpo vera

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.