616a. Nằm yên trong máng chiền kia

1. Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường,
Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu-Chúa trông hiền-lương,
Kìa, bao tinh-tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy,
Hài-Nhi Jêsus angiấc, thánh-nanh hồn-nhiên thay!
Bầy chiên kia bỗng bebe, chọc thức giấc Anh-Hài,
Jêsus không tiếng oe-oe, nằm tự-nhiên khoan-khoái,
Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiều, nguyền nhin xuống từ trời,
Lại bên nôi ru tôi ngủ, Cúu-Chúa Jêsus ơi!

Text Information
First Line: Nằm yên trong máng chiền kia
Title: Nằm yên trong máng chiền kia
English Title: Away in a manger
Author: Nekonata
Translator: Nekonata
Tune Information
Name: CRADLE SONG
Composer: William James Kirkpatrick (1895)Media
MIDI file: Cradle Song
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us