97. Na nowo jeden rok przeminął

1 Na nowo jeden rok przeminął,
cel dążeń naszych, wieczność, zbliża się.
Żen pośród nieszczęść nie zaginął,
że dobroć Twa wspierała ciągle mnie,
zawdzięczam Tobie, Panie, Boże mój,
Bom ja tak w życiu, jak i w śmierci Twój.

2 Znikają krótkie życia chwile,
nietrwałą jest ziemskiego szczęścia moc.
Ach, nieraz słońce świeci mile,
a wnet je tłumi ciemna burzy noc.
Gdy, Boże,ręka Twa osłania mnie,
nieszczęścia wtedy nie ulęknę się.

3 Ty jesteś, Boże, tarczą moją,
Twa łaska nowych mi udziela sił.
Gdym błagał Cię o pomoc Twoją,
Tyś mi obroną i pociechą był.
Dlaczegoż bym się miał przyszłości bać,
gdyś raczył mi dowody łaski dać?

4 Twe Imię święte będę sławił
i w tym przymierzu będę ciagle trwał,
boś minie od złego, Panie zbawił
i w słowie swym obfitość pociech dł,
Me grzechy tylko, Boźe, od puść mi
i łaskę zlej na przyszłe życia dni.

5 Ty wspieraj chwiejne kroki moje
i w każdej chwili chciej kierować mną.
Gdy ṡmierć otworzy swe podwoje,
tam wprowadź mnie, gdzie wierni Twoi są.
Niebiański wẃczas głosu Twego dźwięk
ostatni persi moich stłumi jęk.

6 Pielgrzymkę będę swą odbywał
ku chwale Twej do końca moich lat
i Twej pomocy będę wzywał,
gdy groziłby niedolą mi en świat.
W pokorze kiedyś u Twych, Ojcze, nóg
wdzięczności mojej Tobie złoźę dług.

Text Information
First Line: Na nowo jeden rok przeminął
Title: Na nowo jeden rok przeminął
Author: ks. Józef Spleszyński, d. 1879
Language: Polish
Publication Date: 2002
Topic: Rok kościelny: Stary I Nowy Rok
Tune Information
Name: DIR, DIR, O HÖCHSTER, WILL ICH SINGEN
Incipit: 51566 54312 34567
Key: B♭ Major
Source: Hamburg, 1690; Halle, 1704
Copyright: Public DomainMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us