77. Radości wyraz dajmy

1 Radości wyraz dajmy
i wszyscy tak śpiewajmy;
Dziecię wśród pasterzy
w mizernym żłobku leży,
od słońca jaśniej świeci
i radość wśród nas nieci.
Tyś jest wieczny Bóg.
Tyś jest wieczny Bóg!

2 Do Ciebie, Dziecię Boże
tęsknotę swą przedłożę;
pociesz duszę moją
zbawienną łaską swoją
by pokój był mi dany,
Jezusie mój kochany!
Mnie ku sobie wiedź,
mnie ku sobie wiedź!

3 O Boska Ty miłości,
bez granic łaskawości!
Zamiast osądzania,
wiecznego potępienia —
otwierasz niebios wrota
i wejście do żywota!
Dajże nam wejść tam,
dajże nam wejść tam!

4 Gdzież miejsce tej radości,
wśród której mamy gościć?
Tam, gdzie aniołowie
i święci w niebian mowie
śpiewają razem psalmy:
niebiański hymn pochwalny!
Daj i nam wejść tam,
daj i nam wejść tam!

Niemiecki:

Nun singet und seid froh,
jauchzt alle und sagt so:
Unsers Herzens Wonne
liegt in der Krippen bloß
un leucht' doch wie die Sonne
in seiner Mutter Schoß.
Du bist A und O,
du bist A und O.

Text Information
First Line: Radości wyraz dajmy
Title: Radości wyraz dajmy
German Title: Nun singet und seid froh
Translator: Edward Romański (1976)
Language: German; Polish
Publication Date: 2002
Topic: Rok kościelny: Boźe Narodzenie
Source: Hannover, 1656; Leipzig, 1545
Tune Information
Name: IN DULCI JUBILO
Key: F Major
Source: XIV w., Wittenberg, 1529Media
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us