103. W imieniu Twoim wkroczę Boże

1 W imieniu Twoim wkroczę, Boże
w ten nowy rok, w ten nieznajomy kraj;
Ty widzisz, jak się bardzo trwożę,
więc dłoń pomocną proszącemu daj!
Na Ciebie jestem z łona matki zdan,
o, Zbawicielu, Tyś mój Wódz, mój Pan!

2 U progu, na rozdrożu stoję,
co rok przyniesie nowy, nie wiem nic.
Bez Ciebie dalej iść się boję,
o, prowadź mię ṡwiatłością swoich lic!
Jezusie, prowadź mię na wąski ślad,
bo mnie ze sobą w zgubę porwie świat.

3 Bez Ciebie wejść się nie odważę,
món Panie, w nowy, mnie nie znany rok,
bez Ciebie któż mi drogę wskaże
w padole w którym tyle czyha trwóg?
Opuściec Cię i wypaść z Twoich rąk,
to przedsmak już piekielnych, wiecznych mąk.

4 Mój Jezu, tylko w Twym imieniu
zdobędę się na ten stanowczy krok;
w modlitwie szczerej, w rzewnym pieniu
poświęcę Tobie nadchodzący rok.
Gdy raz upłynie, już nie wróci się,
o, nichże płynie w morzu łaski Twej!

5 O, zostań zawsze przy mum boku
i pomóż pilnie wykupywać czas,
bym Tobie mógł dotrzymać kroku
i być gotowym, kiedy wezwiesz nas.
Gdy już dwunastą wskaże zegar mi,
racz przyjąć duszę mą do chwały swej!

Text Information
First Line: W imieniu Twoim wkroczę Boże
Title: W imieniu Twoim wkroczę Boże
Author: Nieznany
Language: Polish
Publication Date: 2002
Topic: Rok kościelny: Stary I Nowy Rok
Tune Information
Name: DIR, DIR, O HÖCHSTER, WILL ICH SINGEN
Key: B♭ Major
Source: Halle, 1704; Hamburg, 1690Media
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us