122. Ka Haku, ka Makua E

Text Information
First Line: Ka Haku, ka Makua E
Title: Ka Haku, ka Makua E
English Title: Dear Lord and Father of Mankind
Author: John Greenleaf Whittier
Translator: Keala
Language: Hawaiian
Publication Date: 1967
Tune Information
Name: [Ka Haku, ka Makua E]
Composer: Frederick C. Maker
Key: D MajorMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us