437. شكرا لرب فضله

Text Information
First Line: شكرا لرب فضله
Refrain First Line: جميع ما نحيا به
Language: Arabic
Publication Date: 2003
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us