13. Bejé mouin, sé you Roua d'amou (The God of love my Shepherd is)

HAITIAN -
1 Bèjé mouin, sé you Roua d'amou,
Bonté li p'ap janm fini.
Si sé liminm ki Sovè mouin,
Mouin p'ap janm manké an yen.

Refrain:
O wi mwen konnen, O wi mwen konnen,
o wi mwenkonnen non Jezi gen yen Pisans,
O wi mwen konnen, O we mwen konnen,
o wi mwenkonnen non Jezi gen yen Pisans.

2 Mouin té fou l'mouin té lité l,
Min liminm vi ni chachém,
E sou zé pòl li, li pòtém
Byen kontan ak li m'tou nin. [Refrain]

3 Minm si mouin ouè lanmò anfas,
Mouin p'apé pè you ti kras.
Grobaton ou ap protèjèm,
Koua ou dévan ap gidém.

4 Ou ranjé you si bèl kouvè,
Pou mouin, dévan tout lènmim.
Ou manjé ak mouin, ou banm bouè,
Dlo kè sièl la sèl gin yen. [Refrain]

5 Ninpòt ki sa ki kab rivé,
Juskala fin m'a suivou.
Epi nan sièl la m'a chanté,
Gras ou ki p'ap janm fini. [Refrain]

Text Information
First Line: Bèjé mouin, sé you Roua d'amou
Title: Bejé mouin, sé you Roua d'amou (The God of love my Shepherd is)
Language: Haitian Creole
Publication Date: 2000
Scripture:
Topic: Psalms
Source: Haitian hymn, as sung by Fede Jean-Pierre
Tune Information
Name: [Bèjé mouin, sé you Roua d'amou]
Transcriber: Carlton R. Young
Incipit: 51314 43113 54323
Key: F Major or modal
Copyright: Transcription © 1996 General Board of Global MinistriesSuggestions or corrections? Contact us