15859. องค์พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮม

1 องค์พระเยซูเกิดอยู่บ้านเบธเลเฮม
นอนในรางหญ้าต่างบังลังก์สุขเกษม
น่าประหลาดนักซึ่งทรงรักเรามากมาย
รักเรามากมาย มากมาย
รักเรามากมาย มากมาย รักเรามากมาย มากมาย
น่าประหลาดนักซึ่งทรงรักเรามากมาย
รักเรามากมาย มากมาย

2 องค์พระเยซูประทับอยู่ในรางหญ้า
อยู่กับวัวควายน่าอายยิ่งนักหนา
ลดพระเกียรติลงเพื่อทรงช่วยชาวโลกา
ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป
ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป
ลดพระเกียรติลงเพื่อทรงช่วยชาวโลกา
ทรงมาไถ่บาป ไถ่บาป

3 องค์พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน
รับโทษแทนเราให้พ้นจากบาปทุกข์เข็ญ
พระกรุณานั้นหาเปรียบไม่เทียบเท่า
วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา
วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา
พระกรุณานี้หาเปรียบไม่เทียบเท่า
วายชนม์เพื่อเรา เพื่อเรา

4 องค์พระเยซูจะเสด็จกลับลงมา
คำที่สัญญาคงสำเร็จในไม่ช้า
ตาเราจะเห็นพระองค์ลงมาจากฟ้า
กลับมารับเรา รับเรา
กลับมารับเรา รับเรา กลับมารับเรา รับเรา
ตาเราจะเห็นพระองค์ลงมาจากฟ้า
กลับมารับเรา รับเรา

Text Information
First Line: องค์พระเยซูเกิดอยู่บ้านเบธเลเฮม
Title: องค์พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮม
English Title: Jesus, my Saviour, to Bethlehem came
Author: A. N.
Translator: Anonymous
Language: Thai
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: [องค์พระเยซูเกิดอยู่บ้านเบธเลเฮม]
Composer: Emerson E. Hasty
Key: G Major or modal
Copyright: Public Domain



Media
MIDI file: MIDI
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us