15764. நாளை உம் கரத்தில்

1 நாளை உம் கரத்தில்,
மா வல்ல ஆண்டவா,
ஆம் சூர்யன் இங்குதிப்பதே
உம் வார்த்தை கேட்டன்றோ?

2 இம்மை ஒழிந்திடும்,
எம் வாழ்வு தீர்ந்தோடும்,
ஞானமாய் யாம் உம் அடியார்
இன்றைக்காய் வாழ்ந்திட.

3 பறந்திடும் காலம்,
ஆம் நித்ய வாழ்வுண்டே,
உம் வல்லமையால் நிச்சயம்
எவ்வயதாயினும்.

4 உம் வாக்கு எம் கடன்
யாம் கீழ்ப்படிந்திட,
தவறினோமே மீறினோம்
மாற்றமில்லாமலே.

5 இயேசுவிடம் சொல்வோம்
ஒளிபோல் வேகமாய்,
இவ்வாழ்வு தங்க கீற்றைப்போல்
மீளா இருளிலே.ஆமேன்

Text Information
First Line: நாளை உம் கரத்தில்
Title: நாளை உம் கரத்தில்
English Title: Tomorrow, Lord, is thine
Author: Philip Doddridge
Translator: S. John Barathi
Meter: SM
Language: Tamil
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: FRANKONIA
Composer: Johann Balthasar König
Meter: SM
Key: D Major
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us