15415. Njëherë Në Një Stallë

1 Njëherë në një stallë pushonte në grazhd
Jezusi i vogël, i shtrirë mbi kashtë.
Gjith’ yjet e qiellit gëzoheshin shumë
Të v’renin Jezusin si foshnjë në gjumë.

2 Bile kur në stallë pëllitej bag’tia,
Jezusi nuk qante, po rrinte i mirë.
Jezus, unë të dua, nga qielli shiko,
Dhe deri mëngjesin tek unë qëndro.

3 Rri afër tek unë, të lutem unë sot,
Dhe mua më duaj përjetë, o Zot.
Bekoi gjith’ f’mijët që ty të besojnë,
Dhe merrna në qiell, Zot, me ty të jetojmë.

Text Information
First Line: Njëherë në një stallë pushonte në grazhd
Title: Njëherë Në Një Stallë
English Title: Away in a manger, no crib for a bed
Author: Anonim
Translator: Jan Foss, 1954-
Meter: 11.11.11.11
Language: Albanian
Copyright: Public Domain
Tune Information
Name: CRADLE SONG
Composer: William James Kirkpatrick (1895)
Meter: 11.11.11.11
Key: F Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
Adobe Acrobat image: PDF
MIDI file: MIDI
Noteworthy Composer score: Noteworthy Composer Score
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us